KURUMSAL
Tren işletiminden sorumlu olan Trafik Müdürlüğü,yolcu yoğunluğunu izler, yıllık tren işletim planlarını hazırlar. Yıl içinde uygulanan 4 temel sefer planının yanı sıra tüm özel günler, bayramlar, sınavlar vb. gibi yolcu yoğunluğunu etkileyecek tarihler için farklı sefer planları hazırlanır ,bu planlar Kontrol Merkezince uygulanır.İşletim başlamadan önce, trenlerin işletime uygun olup olmadığı, sürücüler tarafından kontrol edilir. Trenlerde tespit edilen herhangi bir uygunsuzluk derhal giderilir.Hattın işletime uygun olup olmadığı ise hazır olan trenler tarafından kontrol edilir.
 
 
Böylece, işletim başlamadan önce hat ve trenler kontrol edilerek işletime uygun hale getirilir.Kontrol merkezinde bulunan “bilgisayarlı sinyalizasyon sistemi”,“bilgisayarlı güç denetim ve kontrol sistemi” ve “haberleşme sistemleri” ile işletim yönetilir.

Bilgisayarlı sinyalizasyon sistemi, ana hatta bulunan tüm trenlerin yerini gösteren bir güzergah planı ile güvenli bir işletim gerçekleştirilmesini sağlar.Bilgisayarlı sinyalizasyon sistemi, bir trenin bulunduğu bölgeye, ikinci bir trenin girmesine izin vermez.

Bilgisayarlı güç denetim ve kontrol sistemi, beslemeye ilişkin manevra imkanları ile trenleri ve istasyonları besleyen enerjinin, kesintisiz olarak nitelenebilecek şekilde yönetimini sağlar.Haberleşme sistemleri ekipmanları ile işletime ilişkin zamanında, açık,alternatifli bilgilendirme ve haberleşme sağlanır.

Kontrol merkezinde, yılın her günü ve 24 saat bu sistemleri çalıştıran ve yöneten kontrolörler çalışır.
Kontrol merkezi, acil durumlarda da görev alarak, acil durumu yönetir.Yolcu ve çalışan güvenliğini göz önünde bulundurarak,yolcuyu en az etkileyecek şekilde işletimin normale dönmesi için çalışır.