KURUMSAL
Amacımız;
İzmir Metro A.Ş çalışanlarının hizmetteki verim ve kalitesini yükseltmek için, eğitim ihtiyacının belirlenmesinden planlanmasına, uygulanmasına, eğitimin ve etkinliğinin değerlendirilmesine, ve kayıtların tutulmasına ve saklanmasına kadar olan sürecin kalite bilinciyle yapılmasını sağlamaktır.

UYGULAMA
Eğitim İhtiyacının Belirlenmesi
İzmir Metro A.Ş'de çalışanların ihtiyaçları olan eğitimlerin tespit edilmesi çalışması Ekim ayında bir sonraki yıl için başlatılır.

Departman Yöneticileri, departmanlarındaki her çalışan veya grup için eğitim ihtiyaçlarını belirleyerek "Yıllık Eğitim Talep Formu"nu doldurur, bir kopyasını İKE'ye gönderir.
Yıl içinde departmanlarca aşağıda belirtilen nedenlerle talep edilen ve yıllık eğitim planında bulunmayan eğitimler için ise departmanlar tarafından "Eğitim Talep Formu" doldurularak bir kopyası İKE’ye gönderilir. İKE, Eğitim Talep Formundaki eğitim için Genel Müdür’den onay alarak, sonucu ilgili departmana bildirir ve eğitim için onay verildiyse gerekli düzenlemeleri yapar.

Yıllık Planda bulunmayan Eğitimlerin Departmanlarca Talep edilme nedenleri;
a- Kalite Konseyi ve YGG toplantıları
b- Önceki eğitim sonuçlarının değerlendirilmesi ve düzeltici eğitim talepleri 
c- Şirkette uygulanan yeni projeler, altyapı çalışmaları, mevzuat değişiklikleri, teknolojik gelişmeler, yeni ürün satın almaları, fuarlar, seminerler, kongreler, teknik geziler, çevre ve iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili konular
d- İç ve dış tetkik raporlarının değerlendirilmesi
e- Departman talepleri
İKE, departmanlardan gelen yıllık eğitim talep formlarını konsolide ederek “Yıllık Eğitim Planı” nı hazırlar, yıllık Eğitim Planı dört ayda bir revize edilir. Gerçekleşen  ve eklenen  eğitimler "yıllık eğitim planında" belirtilir. Ayrıca gelecek aylar içinde yapılacak eğitimler varsa yıllık plana eklenir.

Eğitimler
Eğitimler, entegre yönetim sistemi gereği,  kendi  mesleki ve teknik çalışma alanlarında ve  diğer kişisel gelişim konularında İzmir Metro A.Ş çalışanları için düzenlenir. İzmir Metro A.Ş'de aşağıda açıklanan  eğitim faaliyetleri İKE, TEK ve departmanlar tarafından  birlikte yürütülür.

• Oryantasyon Eğitimi
İzmir Metro A.Ş'de göreve yeni başlayan personelin çalışacağı konu, çevre ve iş arkadaşlarını tanımasını sağlamak amacıyla uygulanan eğitimdir. İşe yeni başlayan personele tüm departmanların tanıtımı, EYS Bilgilendirme, Kişisel Koruyucular, Atık Yönetimi, Ramak Kalmalar standart eğitiminin verilmesi şeklinde gerçekleştirilir.

• Kurallar Kitabı ve Acil Durumlar Prosedürü Eğitimi
Kurallar Kitabı ilk eğitimi Oryantasyon eğitiminin devamı olarak verilir. İzmir Metro A.Ş’ de çalışırken, uyulması gereken teknik emniyet ve iş kurallarının anlatıldığı kitabın eğitim olarak verilmesidir.
Acil Durumlar Prosedürü Eğitimi ise, acil durumlarda uyulması gereken kuralları içeren prosedürlerin ve talimatların eğitimidir.

İş Başı EğitimleriDepartmanlarda konusunda uzman ilgili kişiler tarafından yeni başlayan çalışanlara İş Başı eğitimleri verilir. Sürücü kadrosunda, eğitimlerin sonunda yeterlilikler sorgulanır ve değerlendirilir, başarılı olabilmek için yapılan sınavlardan 100 üzerinden en az 70 alınmalıdır.

• Tazeleme Eğitimleri
Mevcut personelin bilgi ve becerisini artırmak ve bilgiyi hatırlatmak amacıyla teorik veya pratik olarak yapılan Kurallar Kitabı ve Mesleki eğitimlerdir.Mesleki tazeleme eğitimleri  sürücü ve kontrolörlere yılda iki kez, diğer departman çalışanları için ise çalışılan dönem değerlendirilerek belirlenir.

• Şirket Dışı EYS Eğitimleri,Teknik-Mesleki Eğitimler
Kalite Yönetim Sistemi, Çevre Yönetim Sistemi, İş Sağlığı  Güvenliği Yönetim Sistemi, Müşteri memnuniyeti ve şikayet Yönetim sistemi ile Enerji yönetim sistemi  belgeleri veya personelin kendi çalışma alanlarında, kişisel ve mesleki gelişmelerinde, yeni teknolojik alt yapı ile ilgili eğitim firmalarından, yapımcı, müşavir, taşeron şirketlerden veya diğer metro sistemlerinden İzmir Metro A.Ş tarafından alınan eğitimlerdir.

• Şirket içi EYS Eğitimleri, Teknik-Mesleki Eğitimler
Kalite Yönetim Sistemi, Çevre Yönetim Sistemi, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi,  Müşteri memnuniyeti ve şikayet Yönetim sistemi ile Enerji yönetim sistemi belgeleri  ile ilgili bölüm içi dökümantasyon veya personelin kendi çalışma alanlarında, yeni teknolojik altyapı konularında, kişisel ve mesleki gelişmelerinde İzmir Metro A.Ş’ deki ilgili uzman çalışanlar tarafından verilen teorik ve pratik iş başı eğitimleridir.

• Masa Başı Çalışmaları, Tatbikatlar
TEK tarafından yapılacak uygulamalı tatbikatlar ve masa başı çalışmaları ile ilgili yıllık program hazırlanır ve Yıllık Eğitim Planında yer alır.Acil durumlarda çalışanların hazırlıklı olmasını sağlamak amacıyla teorik ve pratik çalışmalardır. Kuralların pekiştirilmesi esas alınmıştır.

• Seminer, Kurs, Konferans, Kongre, Fuar, Teknik Gezi, Sempozyum
Sistem geliştirme çalışmaları, mevzuat değişiklikleri, yeni görevler, teknolojik gelişmeler, UITP seminerleri, iş sağlığı güvenliği ve çevre gibi nedenlerle ortaya çıkan bilgi edinme ihtiyaçlarına yönelik eğitimlerdir. Şirket içinde veya dışında yapılabilir.

•Hizmet Alım Sözleşmesiyle işe alınan personelin eğitimleri
İzmir Metro A.Ş'de hizmet alım sözleşmesiyle işe başlayan personele görev tanımına uygun, şirket emniyeti ve iş kurallarını, acil durum prosedürlerini içeren eğitim ile standart EYS eğitimi verilir.