KURUMSAL
İZMİR METRO A.Ş.
ENTEGRE YÖNETİM SİSTEMİ 
 
 
İzmir Metro A.Ş., İzmir halkının yaşam kalitesini arttırmak, hayatını kolaylaştırmak için kaliteli, konforlu, ekonomik, emniyetli ve güvenli toplu taşıma hizmeti sunmak ve yolcularımızın beklentilerini en üst düzeyde karşılayarak, memnuniyetlerini sürekli arttırmayı hedef edinmiştir.
           
Bu amaçla 2008 yılında; TS EN ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi, TS EN ISO 14001:2004 Çevre Yönetim Sistemi ve TS 18001:2008 İş Sağlığı ve Güvenliği (OHSAS) Yönetim Sistemi standartları, TSE tarafından belgelendirilerek Entegre Yönetim Sistemi kurulmuş,  2011 yılında da ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti ve Şikâyet Yönetim Sistemi ve EN 16001 Enerji Yönetim Sistemi Standardı belgeleri alınarak sisteme dahil edilmiştir. 2012 yılında ise Enerji Yönetim Sisteminde belge geçişi yapılarak, TS EN  160001’den TS EN ISO 50001 Yönetim standardına geçilmiştir.  
 
Şirketimiz faaliyetleri ile ilgili bütün çevresel konuları saptamaya yönelik, planlı ve koordineli bir çalışma yaparak, gerçekleştirilen tüm faaliyetlerin çevreye etki ve riskleri belirlenerek analiz edilmiş, hem departmanlar hem de şirket bazında çevre, amaç ve hedefleri saptanmıştır.
 
Personelimizi, işyerinde karşılaşabileceği olumsuz etkilerinden ve kazalardan koruyarak, rahat, güvenli ortamlarda çalışmalarını sağlamak; sağlık ve güvenliklerini etkileyebilecek istenmeyen koşulların ortadan kaldırılması amacıyla her türlü tehlike ve risk analizleri yapılmıştır. Yapılan risk analizleri neticesinde hazırlanan iş sağlığı ve güvenliği programları vasıtasıyla yapılması planlanan faaliyetler takip edilmektedir.
 
Entegre Yönetim Sisteminde, istenilen başarı seviyesine ulaşılabilmesi için uygulanan; Kalite, Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği, Müşteri Memnuniyeti ve Şikâyeti ve Enerji Yönetimi programlarına herkesin katılımının sağlanması esastır. Entegre Yönetim Sistemi bireysel olarak gerçekleştirilmesi mümkün olmayan bir grup etkinliğidir ve ekip çalışmasını gerektirir.
 
Entegre Yönetim Sisteminde hataları önlemek ve kaliteye ulaşmak, üst yönetimden başlayarak hizmet sunma sürecinde görev alan tüm çalışanların sorumluluğundadır. Bu sistemin uygulamaya konulması ile; İzmir Metro A.Ş.’nin, Kalite, Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği, Müşteri Memnuniyeti ve Şikayeti ve Enerji Yönetimi politika ve hedefleri yazılı duruma getirilmiş olup tüm çalışanlar tarafından bilinmekte ve izlenmektedir. Tüm çalışanların görev, yetki ve sorumlulukları belirlenmekte ve ortada sahipsiz iş kalmamaktadır.
 
Çağımızın gereklerine uygun bir yapılanma şekli ile görev sorumluluğu ve dağılımına sahip olan İzmir Metro A.Ş., sorumluluklarının bilincinde olarak, İzmir halkının kendisinden beklentilerine, Kalite, Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği, Müşteri Memnuniyeti ve Şikayeti, Enerji Yönetimi kavramı kapsamında cevap vermenin gerekliliğinden hareketle, insanlara çok daha yararlı hizmetler vermeye devam edecektir.

ENTEGRE YÖNETİM SİSTEMİMİZ ve BELGELERİMİZ
 
ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi
 
ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi
 
OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi
 
EN 50001 Enerji Yönetim Sistemi
 
ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti ve Şikâyet Yönetim Sistemi