KURUMSAL
 Çevreci, konforlu, hızlı ve güvenilir bir model olan raylı sistem toplu ulaşım sistemlerini, kent içi ulaşımda yaygınlaştırmayı hedefleyen İzmir Büyükşehir Belediyesi, 2015 yılında da bu anlamda önemli projeleri hayata geçirdi.  2015 yılında 17 istasyonu ile 20 km. güzergahta toplu ulaşım hizmeti veren İzmir Metro A.Ş. bir yandan da İzmir Büyükşehir Belediyesi yatırımlarıyla büyümeye devam eden sistemin işletimiyle ilgili hazırlıklara hız verdi. Bir uçta Narlıdere İstihkam, diğer tarafta Bornova Merkez istasyon projeleri ile büyüme trendini sürdüren İzmir Metro A.Ş.; işletmesini üstleneceği Konak ve Karşıyaka tramvay hatları için de yoğun bir hazırlık sürecine girdi.
Kent içi raylı sistem toplu taşımacılık hizmetinde 16 yılı geride bırakan İzmir Metro A.Ş.; doğru bir planlama ile geleceğe hazırlık sürecinin yanında,  her geçen gün artan yolcu sayısına, kalitesinden ödün vermeden işletim hizmeti vermeyi sürdürmektedir. Planlı, emniyetli, güvenilir, temiz ve çağdaş bir ulaşım modelini hayata geçirmeye dönük yönetim anlayışı ile verilen hizmet, yolcu memnuniyetini de maksimum seviyede sağlamayı hedeflemektedir.  Çevreye duyarlı ulaşım modeli olan İzmir Metrosu, İzmir’in ‘sağlıklı ve yaşanabilir’ bir kent olma hedefine de katkı koymaktadır.
İzmir Büyükşehir Belediyesince tren işletimi yaparak raylı sistem toplu ulaşım hizmeti verme amacıyla kurulmuş olan İzmir Metro A.Ş. kentin doğusu ile batısını birbirine bağlayan güzergahta işletim yapmaktadır. Raylı sistem toplu ulaşımda, kentin kuzeyi ile güneyi birbirine bağlayan İzban ile entegre hizmet verilmektedir. Torbalı hattının hizmete alınmasıyla İzban’ın istasyon sayısı 38, hat uzunluğu 118 km. ye ulaşmıştır. Bu gelişme ile birlikte İzmir’de raylı sistem toplu ulaşım 138 km.lik hat uzunluğuna; istasyon sayısı 55 e ulaşmıştır.
İzmir Metro A.Ş. olarak, İzmir halkının yaşam kalitesini arttırmak, hayatını kolaylaştırmak için kaliteli, konforlu, ekonomik, emniyetli ve güvenilir toplu taşıma hizmeti sunmak ve yolcularımızın beklentilerini en üst düzeyde karşılayarak memnuniyetlerini sürekli arttırmak hedefimizdir. Bu amaçla 2008 yılında TS EN ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi, TS EN ISO 14001:2004 Çevre Yönetim Sistemi ve TS 18001:2008 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi standartlarının üçünü birden alarak Entegre Yönetim Sistemi kurulmuştur.
İzmir Metro A.Ş. müşteri memnuniyetinin artırılmasına yönelik çalışmalarını belgelemek ve kalite standardını daha da yükseltmek için 2011 yılında, TS ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti ve Şikâyet Yönetim Sistemi Standardı ile TS EN ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Standardını, Kalite, Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi standartları ile entegre ederek, şirket bünyesinde ve tüm istasyonlarında kurmayı hedeflemiştir.
Bu sistemler,  İzmir Metro A.Ş. nin, Kalite/Çevre/İş Sağlığı ve Güvenliği/Müşteri Memnuniyeti ve Şikayeti/Enerji Yönetim politika ve hedefleri yazılı duruma getirirken, çalışanların bu sisteme uygun çalışmasını, hizmet verilen kitlenin de memnuniyetini sağlamaktadır. İzmir Metro A.Ş. bünyesinde, Avrupa Birliği’nin yolcu taşımacılığı kurumları Hizmet Kalitesi Standardı olan 13816 sayılı Kalite belgesinin alınmasıyla ilgili de çalışma başlatılmıştır.
Hizmet kalitesi yönetim sistemlerini kurma, hizmet taahhütlerini belirleme ve takip etme noktasında sistemli çalışmasını sürdürme kararlılığında olan İzmir Metro A.Ş. bu anlamda sektörde sahip olduğu öncülük misyonunu sürdürmeye devam edecektir. 
   
ENTEGRE YÖNETİM SİSTEMİMİZ ve BELGELERİMİZ
 
     TS EN ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi, TS EN ISO 14001:2004 Çevre Yönetim Sistemi, TS 18001:2008 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi, TS ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti ve Şikâyet Yönetim Sistemi ve   TS EN ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi
 
İzmir Metro A.Ş., İzmir halkının yaşam kalitesini arttırmak, hayatını kolaylaştırmak için kaliteli, konforlu, ekonomik, emniyetli ve güvenli toplu taşıma hizmeti sunmak ve yolcularımızın beklentilerini en üst düzeyde karşılayarak, memnuniyetlerini sürekli arttırmayı hedef edinmiştir.
 
Bu amaçla 2008 yılında TS EN ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi, TS EN ISO 14001:2004 Çevre Yönetim Sistemi ve TS 18001:2008 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi standartları TSE tarafından belgelendirilerek Entegre Yönetim Sistemi kurulmuş, 2011 yılında da TS ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti ve Şikayet Yönetim Sistemi ve TS EN ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Standardı belgeleri alınarak sisteme dahil edilmiştir.
 
Şirketimiz faaliyetleri ile ilgili bütün çevresel konuları saptamaya yönelik, planlı ve koordineli bir çalışma yaparak, gerçekleştirilen tüm faaliyetlerin çevreye etki ve riskleri belirlenerek analiz edilmiş, hem departmanlar hem de şirket bazında çevre, amaç ve hedefleri saptanmıştır.
 
Personelimizi, işyerinde karşılaşabileceği olumsuz etkilerinden ve kazalardan koruyarak, rahat, güvenli ortamlarda çalışmalarını sağlamak; sağlık ve güvenliklerini etkileyebilecek istenmeyen koşulların ortadan kaldırılması amacıyla her türlü tehlike ve risk analizleri yapılmıştır. Yapılan risk analizleri neticesinde hazırlanan iş sağlığı ve güvenliği programları vasıtasıyla yapılması planlanan faaliyetler takip edilmektedir.
 
Entegre Yönetim Sisteminde, istenilen başarı seviyesine ulaşılabilmesi için uygulanan; Kalite, Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği, Müşteri Memnuniyeti ve Şikâyeti ve Enerji Yönetimi programlarına herkesin katılımının sağlanması esastır. Entegre Yönetim Sistemi bireysel olarak gerçekleştirilmesi mümkün olmayan bir grup etkinliğidir ve ekip çalışmasını gerektirir.
 
Entegre Yönetim Sisteminde hataları önlemek ve kaliteye ulaşmak, üst yönetimden başlayarak hizmet sunma sürecinde görev alan tüm çalışanların sorumluluğundadır. Bu sistemin uygulamaya konulması ile İzmir Metro A.Ş.’nin, Kalite, Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği, Müşteri Memnuniyeti ve Şikâyeti ve Enerji Yönetimi politika ve hedefleri yazılı duruma getirilmiş olup tüm çalışanlar tarafından bilinmekte ve izlenmektedir. Tüm çalışanların görev, yetki ve sorumlulukları belirlenmekte ve ortada sahipsiz iş kalmamaktadır.
 
Çağımızın gereklerine uygun bir yapılanma şekli ile görev sorumluluğu ve dağılımına sahip olan İzmir Metro A.Ş., sorumluluklarının bilincinde olarak, İzmir halkının kendisinden beklentilerine, Kalite, Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği, Müşteri Memnuniyeti ve Şikayeti, Enerji  Yönetimi kavramı kapsamında cevap vermenin gerekliliğinden hareketle, insanlara çok daha yararlı hizmetler vermeye devam edecektir.
 
 İNSAN KAYNAKLARI ve EĞİTİM DEPARTMANI
 
Tüm departmanların İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne göndermiş olduğu eğitim talepleri doğrultusunda hazırlanan Yıllık Eğitim Planına uygun olarak, eğitimler gerçekleştirilmektedir. İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü tarafından aylık eğitim takvimi, yıllık eğitim planı ve ay içinde oluşan eğitimler de dikkate alınarak hazırlanmakta ve eğitimler aylık olarak takip edilmektedir. 2015 yılında gerçekleştirilen eğitimlere ilişkin bilgiler aşağıda yer almaktadır.
 
Toplam eğitim süresi (adam*saat)                                : 13.342,5
Çalışan personel sayısı                                                    : 334 kişi
Kişi başına düşen eğitim saati                                        : 39,94 saat
 
Ayrıca, İŞKUR İzmir Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü ile 07.09.2015 – 31.12.2015 tarihleri arasında düzenlenen makinist-tren işbaşı eğitim programı kapsamında 7.920 adam-saatlik eğitim gerçekleştirilmiştir.
 
TEKNİK EMNİYET DEPARTMANI
Acil Durum Tatbikatları yapılarak her çalışanın acil durumlara hazırlıklı olması ve almış olduğu eğitimlerin tazelenmesi sağlanmıştır. Öngörülmüş 15 adet acil durum senaryosu hazırlanmış ve 2015 yılında toplam 22 adet tatbikat gerçekleştirilmiştir. Bu tatbikatlar masabaşı uygulamalarıyla da sürekli geliştirilmekte ve acil durum hallerinde dikkat edilmesi gereken hususlar tespit edilerek kuralların iyileştirilmesi sağlanmaktadır.
Tatbikatların amacı, işletmemiz genelinde olası acil durum olaylarına tüm çalışanlarımızı hazır ve yeterli kılmak aynı zamanda da oluşan olayların zararlarını en az seviyeye indirebilme yöntemlerini tespit etmektir.
Ayrıca, İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ve İzmir Metrosu’nun ortak düzenlediği “Tünel İçinde Tren Yangını” Tatbikatı da gerçekleştirilmiştir.
Kurumlar arası işbirliği veriminin artırılması sağlanmış, İzmir Metrosu istasyon ve tünellerinde yangına erişim, müdahale, arama ve kurtarma çalışmalarının nasıl bir işleyişle ilerleyeceği belirlenmiş, izlenecek yöntem ve usuller yerinde prova edilmiştir.
                        
    TRAFİK DEPARTMANI
2015 Yılında toplam 153.123 adet sefer gerçekleştirilmiş olup Sefer Planı gerçekleştirme oranı  %99,11'dir. Yıl boyunca tam zamanında kalkış yapılan seferlerimizin oranı %99,26 olarak gerçekleşmiştir. Taşınan yolcu sayısı 101.086.197 kişidir. Bu sayıya tam kentkart, indirimli kentkart  ile kentkartlı serbest geçiş sayıları ve yasal serbest tanınmış kart sahibi yolcu sayısı dahildir. Buna bağlı olarak doluluk oranı %75,31’dir. Doluluk oranındaki yıllık hedef %50 olarak dünya standartlarına göre belirlenmiştir.
 
İSTASYONLAR DEPARTMANI 
İstasyonların İşletimi; İstasyonlar Departmanı, İstasyon Şef, Operatör, Gişe Görevlileri, Özel Güvenlik Görevlisi ve Temizlik personeliyle hızlı, güvenilir, emniyetli ve konforlu bir yolculuk hizmetinin sağlanmasını yönetir.
 
İstasyonlarımızda meydana gelen kaza, yaralanma, istasyon veya trende rahatsızlanma olaylarında, ambulans gelinceye kadar ilk yardım sertifikalı personel tarafından yolcuya ilk müdahale gerçekleştirilmiştir. İstasyon personeli, trafik kontrol merkezi ile koordineli bir biçimde, istasyonlarımızda yıl boyunca meydana gelen 455 olumsuz olayı, ilgili acil durum prosedürü çerçevesinde yönetmiştir. Personelin olaya doğru yaklaşımı ve acil yardım ekiplerinin de müdahalesiyle, olaylar yolcu ve tren işletimini etkilemeden çözümlenmiştir. İstasyonlarımızda süresiz ve geçersiz seyahat kartlarının kullanımı engellenmiştir.
 
Öneri Sistemi; İstasyonlar Müdürlüğü personeli tarafından yapılan, (UDÖF) uygunsuzluk tespit düzeltici önleyici faaliyet ve (OSİ) Operasyonel Süreç İyileştirme önerileri değerlendirilmiş ve gerekli aksiyon planları gerçekleştirilmiştir.
İstasyonlarda Güvenlik Hizmeti; 2015 yılsonu itibariyle 17 istasyonumuzda 169 kişi ile güvenlik hizmeti verilmiştir. Her ay yapılan Özel Güvenlik Faaliyetleri (Taşeron) Değerlendirmelerinin yıllık ortalama sonucu % 80,40 olmuştur. Her ay kılık kıyafetten, turnike başındaki görev ifasına, işletim dışı saatlerde yapılan güvenlik kontrollerinden, mesai ve dinlenme saatlerine riayete kadar 20 farklı değerlendirme kriteri üzerinden yapılan değerlendirmelerde ortalama 80 puanın altında kalan Ö.G.G. personeli şirketince zayıf olduğu konularda tazeleme eğitimine tabi tutulmuştur
İstasyonlarda Temizlik Hizmeti; Yolcularımıza temiz ve düzenli bir ortam sağlamak üzere 17 istasyonda 90 temizlik personeli görev yapmaktadır. İstasyon içi ve yakın çevresini kapsayan dış mıntıka, giriş çıkışlar, sabit ve yürüyen merdivenler, asansörler, boş ve teknik odalar, peron boyu hat temizlikleri ile bahçe bakımları, yolcu geçiş güzergâhlarının zemin cilalaması v.b, temizlik işleri temizlik görevlileri tarafından yapılmış, İstasyon Şef ve Operatörleri tarafından değerlendirilmiştir. Ayrıca kurulan ağır temizlik ekibi ile istasyonlarda ağır bakım programları çalışmalarına başlanmıştır. Ağır bakım işi kapsamında istasyonlarda yürüyen merdiven ve asansörlerin, tavan, duvar ve zeminlerin detaylı temizlikleri yapılarak cilalama işi yürütülmektedir.
İstasyonlarda Kayıp Eşya; 2015 yılı içerisinde istasyonlarımızda toplam 2.959 adet kayıp eşya tespit edilmiş, bunlardan 798 adet kayıp eşya sahibine teslim edilmiştir. Kayıp eşyaların sahibine teslim edilme oranı % 37’dir.
 
 SABİT TESİSLER DEPARTMANI
 
ARIZİ BAKIM FAALİYETLERİ:  Bu yıl içinde 10.832 adet arıza giderilmiş olup bildirilen arızaları giderme oranı ortalama % 91 olarak gerçekleşmiştir.
 
PLANLI KORUYUCU BAKIM FAALİYETLERİ: Yıl içinde planlanan tekrarlama periyotları ile yaklaşık 18.012 adet ekipmanın koruyucu bakımı ortalama %91 oranında planlanan zamanda gerçekleştirilmiştir.
           
            BİLGİ SİSTEMLERİ İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI:
 
 • INFOR protokollerinde, araçların km bazında bakım açılması, INFOR a girilen arızanın mail        sistemiyle Araçlar Departmanına bildirilmesi, PDKS entegrasyonu, CV lerde vasıf bilgisinin           ilişkilendirilmesi protokolleri tamamlandı.
 • Trenler arası iletişim kablosuz hatlar için yüklenici firma ile ön çalışmalar gerçekleştirildi.
 • PDKS sistemi 17 istasyonda aktif olarak kullanılmaya başlandı.
 • Sistemlerin Bulut (Cloud)  ortamına aktarılması için ön çalışmalar başlatıldı.
 • Kurum Internet Erişimleri ile ilgili yapısal değişikliği  (Metro-Ethernet) sistemine geçiş çalışmaları        devam etmektedir.
 • Sistemler yedekleme planları tekrar revize edilerek optimum seviyeye yükseltildi.
 • İstasyonlar, yard alanı ve idari bina IP kamera sistemine geçiş çalışmaları devam etmektedir.
 • Kurum Anti virüs yazılımlarının tüm kurum içinde ve tüm bilgisayarlara kurulumları istisnasız           gerçekleştirildi.
 • Google Maps te istasyonların güncelleme işlemleri devam etmektedir.
 • Tüm istasyonlarda kabinetler içinde kullanılmak üzere yedek switch konfigurasyonları yapıldı.
 
            HAT BAKIM-ONARIM ÇALIŞMALARI:
 8 adet kuyruk makasının toplamda 416 kez, 35 adet ana hat makasının toplamda 420 kez  47 adet depo makaslarının 564 kez yağlaması yapıldı.
 • 3000 adet NATM bacanın yılda 2 kere olmak üzere toplam 6000 kez temizliği yapıldı.
 Depo alanında 12 aylık tesisat kontrolü gerçekleştirildi.
 • Yard alanında bulunan 37 adet nefesliğin kontrol yapıldı.
 • 17 İstasyonun 12 aylık bakımları kapsamında toplam 204 kez genel kontrolden geçirildi.
 • Ray sıcaklığı ölçümü yaz mevsimi boyunca 100 kez, kış mevsimi boyunca ise 450 kez yapıldı.
 • 36.000 metrelik alanda yer alan kablo kanal kapakları 2 kez kontrol edilip gerekli düzenlemeler yapıldı.
 • Depo alanında trifon ve travers bakımları kapsamında 580 adet trifon değiştirilip diğer gevşek olanlar sıkıştırıldı.
 • Halkapınar makaslar bölgesinde 1300 adet trifon, 7 adet travers değiştirildi.
 • Depo alanında 94 kez makas mekanizmalarının yağlaması yapıldı.
 • 17 İstasyonun pis su giderleri, ızgaralar ve akışları toplamda olmak üzere 1100 kez kontrol edilip, gerekli giderlerin 384 kez temizliği yapıldı.
         Ana hatta bulunan 216 izole cebre bölgesi 6 aylık periyotlarla toplamda 432 kez izole cebrelerinin bakımı gerçekleştirilmiş, gerekli görülen bölgelere ise kaynak, taşlama ve buraj çalışması yapıldı.
 • Üçüncü rayın 40.000 metre  (36.000 metre ana hat , 4.000 metre depo ) yılda 2 kez kontrol edildi. Bu kontroller sırasında 220 adet insilatör değiştirildi. Ayrıca 32 kez buraj çalışması yapıldı.
 • Açık olan makas bölgelerinde ve Evka3 makas bölgesinde 66 kez buraj çalışması yapıldı. 12 kez kaynak dolgu ve taşlama yapıldı.
           
 • Hat boyunca bulunan 43 adet makasın 3 aylık periyotlarla 172 kez ölçümleri yapılıp tadilatları gerçekleştirildi.
 • 60.000 adet küçük bağlantı malzemelerinin yağlaması yapıldı.
 • Periyodik olarak yapılan toplamda 3550 adet hat bakım- onarım işi tamamlandı.
 • 2116 adet arıza giderildi. Bunların içinde genel olarak 641 istasyon çalışması, 486 hat çalışması ve 287 adet su sızıntı çalışmaları yer almaktadır.
    
ENERJİ TÜKETİMİ: 2015 yılında tren ve yolcu işletimi faaliyetleri için toplam 48.598.528 kWh elektrik tüketilmiş olup parasal karşılığı toplam 14.850.533 TL'dir. Elektrik tüketimi (kWh) ve enerji giderinin (TL) aylık bazda hazırlanmış tablosu aşağıdadır.
 
Enerji ihtiyacımızı Serbest piyasadan karşılamamız sebebiyle 2015 yılında ulusal tarife fiyatlarına göre toplamda 2.500.793 TL daha az ödenmiştir
 

 
LED AYDINLATMA ÇALIŞMALARI: Gelişen teknoloji ile birlikte istasyon aydınlatmalarının, LED aydınlatmalara dönüştürülmesi ile ilgili 2014 yılında çalışmalara başlanılmıştır.  Dönüşüm için yapılan çalışmalarda mevcut durum ile LED aydınlatma birçok yönden karşılaştırılmıştır. Ürün temin maliyeti, ömür, çalışma verimi, vb. konular mukayese edilmiştir. Dönüşüm çalışmaları kapalı istasyonlarda başlatılmıştır.
                                  
                                 Floresan                                                                                 LED aydınlatma
 
TELSİZ SİSTEMİNDE YAPILAN İYİLEŞTİRMELER: 2015 yılı içerisinde Bilgi Ağları ve Aselsan yetkilileri ile birlikte telsiz sistemi ile ilgili çeşitli çalışmalar yapılmıştır. Bütün araç ve el telsizlerinde kullanılan frekansların değişimi  nedeniyle yazılım güncellemesi yapılmıştır. Üçyol istasyonunda arakat ve üst kata, Basmane İstasyonunda bilet holüne telsiz kapsamı alanı dışındaki yerler için indoor antenler konulmuştur.

ENGELLİ ŞARJ İSTASYONU: 2015 yılı içerisinde Bornova İstasyonu Doğu Girişi ve Basmane İstasyonu Bilet Holüne birer adet tekerlekli sandalye akü şarj ünitesi montajı yapılarak toplamda 10 adet Engelli Şarj İstasyonu aktif olarak kullanılmaktadır. Bornova İstasyonu Doğu ve Batı Girişi, Basmane İstasyonu Bilet Holü Konak İstasyonu Doğu ve Batı Girişleri, Göztepe İstasyonu İlahiyat Girişi, Fahrettin Altay İstasyonu Ara kat Doğu ve Batı Girişleri, Çankaya İstasyonu Doğu Girişi ve Üçyol İstasyonu Doğu Girişinde bulunmaktadır.


YÜKLEMATİK VE TURNİKE : 1 Haziran itibariyle yüklenici firmanın değişmesi nedeniyle turnikelerdeki tüm validatörler değiştirildi. TVM cihazlarının yazılımsal ve donanımsal değişimleri gerçekleştirildi. Halkapınar İstasyonuna 5 adet çiftli giriş turnikesi, Çankaya İstasyonuna 2 adet giriş turnikesi, Fahrettin Altay İstasyonuna 2 adet giriş turnikesi, Basmane İstasyonu Doğu ve Batı olmak üzere 2 giriş ve 2 çıkış turnikesi eklenmiştir. Toplamda 137’si giriş ve 113’ü çıkış olmak üzere 250 adet turnike bulunmaktadır. 2015 yılsonu itibariyle toplam 59 adet TVM cihazı çalışır durumdadır.
        
ARAÇLAR DEPARTMANI
BAKIM ONARIM FAALİYETLERİ: Araçlar Müdürlüğü olarak 2015 yılı içerinde 45 adet ABB aracı ve 42 adet CSR aracından oluşan 87 araçlık filomuzun, işletime hazır bulunurluğunu sağlamak ve emniyetli, güvenilir hizmet vermesini sağlamak için bakım onarım, revizyon temizlik, iyileştirme ve geliştirme faaliyetlerimize devam ettik.  Hedeflere ulaşma doğrultusunda esas aldığımız gösterge niteliğindeki parametrelere göre ;
2015 yılı içerisinde ABB araçları ile kat edilen mesafe 7.528.700 km, CSR araçları ile kat edilen mesafe 6.053.272 km olarak geçekleşmiştir. Filonun toplam km. si 13.581.972 olarak gerçekleşmiştir. İşletim esnasında 1270 ABB arızası, 725 CSR arızası meydana gelmiş olup toplam arıza sayısı 1995 olarak gerçekleşmiştir. 1.995 adet arızadan 394 adeti işletimi etkilemiş olup, tüm arızlara oranı %20 olarak gerçekleşmiştir.
2015 yılında gerçekleşen tüm arıza ve km verileri ile yaptığımız bakım onarım, revizyon, temizlik, iyileştirme ve geliştirme faaliyetlerimiz sonucunda bakım yedeksiz çalışma şartlarında araç hazır bulunurluk oranımız ortalama  %93,2 olarak gerçekleşmiştir.
  
İYİLEŞTİRME FAALİYETLERİ
ABB ARAÇLARINDAKİ KAPLİN TİPİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ: İyileştirme faaliyeti kapsamında mevcut kauçuk elemanlı tip kaplin ekipmanın, gelişen teknoloji ile doğan,  mali ve teknik açıdan daha üstün bir alternatifi olan dişli tip çelik kaplin ile değiştirilmesine karar verilmiş olup, ilk prototip çalışması Nisan 2014 yılında yapılmıştır. Uygulama sonrası yapılan periyodik kontrollerde tespit edilen sorunlara bağlı olarak düzeltme ve iyileştirmeler yapılmıştır.  Kasım 2015 de 4 araçta yapılan prototip uygulaması tekrar kontrol ve takibe alınmış olup bir yıllık takip sonucu  olumlu olursa  filo bazına adım adım uygulanacaktır.

1100 TEKERLEK ALIMI MUAYENE TEST: Filomuzdaki ABB ve CSR araçlarının ömrü dolan  tekerleklerinin değişim işinde kullanılmak üzere 18 mart 2015 tarihinde tekerlek ihalesine çıkılmıştır. 1100 monoblok tip tekerlek alımı için yapılan ihaleyi METRADE- ZENXİN- MASTEEL/CHINA firması kazanmış olup 550 adetten oluşan ilk teslimat 2016 Ocak ayının ilk döneminde gerçekleşmiştir. Geri kalan 550 adet tekerleğin teslimi de 2016 Ocak ayının sonunda gerçekleşecektir.
     Çin / Manshan şehrinde yerleşik Masteel fabrikasına Ekim 2015’de gidilerek  üretilen tekerlekler in  EN 13262 standardında belirtilen şartlara uygun olarak yapılan tüm testlerine katılınmış ve sonuçlarına tanıklık edilmiş olup bu testlerden sonra geçici kabulleri yapılmıştır.
 
38 TRAMVAY ARACI ALIMI PROJESİNE KATILIM: 2015 yılı içerisinde tasarım ve gözden geçirme toplantılarının tamamlanması sonrasında,  Konak ve Karşıyaka hatlarında kullanılacak olan tramvay araçları ile ilgili çalışmalara devam edildi.  Adapazarı’nda bulunan Hyundai Eurotem fabrikasında üretime başlanması üzerine,  elektrik-elektronik  ve  mekanik personelden oluşan teknik ekipler oluşturulmuş ve aylık periyotlarda yerinde inceleme, denetleme, düzeltme, iyileştirme ve raporlama yapmak üzere görevlendirilmişlerdir. Üretimin yerinde takip edilmesi haricinde, tramvay aracında kullanılan bogi, kapı, cer motoru, fren gibi ana ekipmanların üretildiği fabrikalarda yapılan tip testlerine de  katılım sağlanarak, araçların şartname ve prosedürlere uygunluğu kontrol edilmektedir. 
       
 
95 ADET HRS ARACI ALIM PROJESİNE KATILIM: 4 Mart 2015 tarihinde imzalanan 95 araçlık HRS alım projesi ile ilgili olarak komisyonlara katılım sağlanarak, tasarım ve gözden geçirme toplantıları yapıldı.  Araç üretim programı dahilinde ekipmanların tip testlerine katılım sağlandı. Araç üretimine 2015 yılının son çeyreğinde başlanıldı. Üretim aşamasının takip edilmesi doğrultusunda hazırlık çalışmaları yapıldı. 2016 ilk ayında ekiplerin gönderilmesine başlanacak ve üretim aşaması adım adım takip altında tutulacak.
       
HALKLA İLİŞKİLER VE PAZARLAMA DEPARTMANI FAALİYETLERİ
 
İzmir Metro A.Ş. Halkla İlişkiler Pazarlama Departmanının 2015 yılı faaliyetleri konu başlıklarına göre şöyle özetlenebilir.
 
YOLCU İSTEK VE ŞİKÂYETLERİ: Yolcu memnuniyetini sağlamayı hedef edinen ve TSE 10002 Müşteri Memnuniyeti ve Şikâyet Yönetimi Sistemi doğrultusunda çalışan Halkla İlişkiler ve Pazarlama Departmanı,  2015 yılında  2.301 başvuruyu kayıt altına almış ve cevaplamıştır.  Bunlardan 1.558’i şikayet konusu, 115’i teşekkür olarak geri dönmüştür.
 
 
ANKET DEĞERLENDİRME: Yolcu memnuniyetini ölçmek, yolcu profili ve yolculuk alışkanlıkları hakkında bilgi edinmek amacıyla ilk olarak 2010 yılında başladığımız anket çalışması yolcularımız tarafından benimsenmiş ve katılım her geçen yıl artmıştır. 2013 yılı ocak ayında anketimiz 23 sorudan oluşan haliyle yeniden yayına alınmıştır. Kurumsal web sayfamız ve 2014 yılı başından itibaren istasyonlarımıza yerleştirilen kiosklarla anket çalışmamız çok daha geniş yolcu kitlesine ulaşmıştır. Önceki yıllarda kentin 15 noktasında bulunan İzmir Büyükşehir Belediyesine ait 15 kioskun 2015 yılında kapatılmasıyla ankete katılım sadece bu iki kanaldan yapılmıştır. Halen 17 istasyonumuzda 28 kiosk ve 10 engelli şarj cihazında anketimiz  yer almakta ve yolcularımız kısa sürelerde anket faaliyetine katılma imkanı bulmaktadır. 2015 yılında kiosklardan, 34.056, web sayfasından 1.026, olmak üzere toplam 35.082 kişi ankete katılmıştır. 
 
Anket verileri, İzmir Metro yolcularının ağırlıklı olarak genç ve eğitimli kesimden olduğu, aktarma sistemini etkin olarak kullandığını, çoğunluğunun özel araç sahibi olmadığını, aktarma sistemi olarak önce otobüs ardından İzban’ın kullanıldığı gibi sonuçlar ortaya koymaktadır.
    
2015 YILI MEMNUNİYET DEĞERLENDİRMESİ: 2015 yılında anket çalışmasında memnuniyet oranı % 69 olarak gerçekleşti. Önceki yıllara göre oranda düşük gibi görünse de katılımcı sayısı dikkate alındığında bu oranın toplu ulaşım sektöründe ulaşılması zor bir memnuniyet seviyesi olduğu görülecektir.
 
SOSYAL FAALİYETLER:
Yıl boyunca çeşitli kurumlardan ve  öğrencilerden aldığımız  sergi açma, teknik ve tanıtım amaçlı gezi, tez, ödev vb. çalışmalarda kullanılacak fotoğraf-video çekmek için 31  başvuru departmanımıza ulaşmıştır. Uygun bulunanların, denetimli olarak bir program içinde çalışmaları sağlanmıştır.  Bu çalışmaların yanı sıra pek çok etkinlik gerçekleşmiştir.
İzmir Metro sistemi, okullar tarafından eğitim ve gezme amaçlı olarak sıkça ziyaret edilmektedir. Departman olarak özellikle eğitim amaçlı gezilere önem vermekte ve eşlik ederek sistemi anlatmaktayız.
            
Karabük Üniversitesi Raylı Sitemler Mühendisliği
      
Çin Medyasının İzmir Metro İlgisi
Yıl boyunca yapılan çeşitli kurum ve okullardan gelen sergi başvuruları değerlendirildi, Bu yıl fotoğraf ve resim sergi taleplerini Fahrettin Altay İstasyonumuza yerleştirdiğimiz sergi panolarında değerlendirdik.

İzmir Metro A.Ş.’nin Kuruluş Yıldönümü olan Mayıs ayında her yıl olduğu gibi bu yılda çeşitli etkinlikler düzenlenmiştir. 15. Kuruluş yıl dönümümüzü kutladığımız bu yıl, Soğuk, Heykel Atölyesi’nin şeker heykelleri istasyonlarımızda dövizlerle dolaşarak yolcularımıza bunu duyurdular.
         
İzmir Büyükşehir Belediyesi Bandosunun istasyon konserleri, yolcuların yoğun ilgisiyle karşılandı.
 
           
Fahrettin Altay istasyonumuzda kurulan “Demirden Yollar” sergisinde İzmir Metro istasyonlarından ve eski demiryollarından fotoğraflar sergilendi. Kuruluş yıldönümümüzde 650 milyonuncu yolcumuzu Fahrettin Altay istasyonumuzda karşıladık.
 
Konak Halk Eğitim Merkezi Kostüm Bölümü Eğitmenleri tarafından hazırlanan kıyafetler Konak istasyonumuzda oluşturulan podyumda yolcularımızın beğenisine sunuldu.
                           
          Bu yıl üçüncü defa katıldığımız Uluslararası İzmir Fuarı’nda oluşturduğumuz stant binlerce ziyaretçiyi ağırladı. Metro aracı simülasyon oyunu en ilgi çeken bölümdü, ziyaretçilere çeşitli hediyeler de dağıtıldı.        
                                       
Yıl boyunca İzmir Metrosunun çeşitli faaliyetleri, başarılar ve  sefer plan duyurularının yer aldığı 637 gazete  haberi ve 56 tv haberi yayınlanmıştır. İzmir Metro A.Ş. ile ilgili bu haberler yıl boyu takip edilmiş, kayıt altına alınmıştır.

WEB SİTE VE SOSYAL MEDYA: 2014 yılının son aylarında başlanan İzmir Metrosunun kurumsal web sayfası olan www.izmirmetro.com.tr adresinin yenilenmesi çalışmaları 2015 yılının ilk aylarında tamamlanmış yayına alınmıştır.  Yılboyunca toplam 507.131 ziyaretçisi olmuştur. Sefer saat ve süreleri ile kurumsal bilgilerin yer aldığı sayfalar ziyaretçiler tarafından en çok ilgi gösterilen sayfalar olmuştur. Yine 2014 yılının Aralık ayında sosyal medya da İzmir Metros A.Ş.’nin Kurumsal Facebook ve Twitter sayfaları açılmıştı 2015 yılında bu hesaplar yer alan haber ve duyurularla kısa zamanda fark edilmeye başlanmış, ziyaretçi sayısı artmıştır. Yıl boyunca sosyal meyda hesaplarımızdaki paylaşımlarımız 88.644 kez görüntülenmiştir.

İZMİR METRO DERGİSİ:
2013 yılının Şubat ayında yayınlanmaya başlayan  İzmir Metro Dergisi 2015 yılında 41. - 58. Sayısına toplam 18 sayı yayınlanmıştır. Bu yıl İzmir Metro Dergisinde departmanımız tarafından hazırlanan toplam  50 haber  yayınlanmıştır.