KURUMSAL
 Kent içi raylı sistem toplu taşımacılık hizmetinde 16 yılı geride bırakan İzmir Metro A.Ş.; bu süreçte büyüyen ulaşım ağı ve her geçen gün artan yolcu sayısı ile hizmet kalitesinden ödün vermeden faaliyetlerini sürdürmeye devam etmektedir. Planlı, emniyetli, güvenilir, temiz ve çağdaş bir ulaşım modelini hayata geçirmeye dönük yönetim anlayışı ile hizmet verirken, yolcu memnuniyetini de maksimum seviyede sağlama hedefindedir. Çevreye duyarlı ulaşım modeli olan İzmir Metrosu, İzmir’in ‘sağlıklı ve yaşanabilir’ bir kent olma hedefine de katkı koymaktadır.
İzmir Büyükşehir Belediyesince tren işletimi yaparak raylı sistem toplu ulaşım hizmeti verme amacıyla kurulmuş olan İzmir Metro A.Ş. kentin doğusu ile batısını birbirine bağlayan 20 km. lik güzergahta 17 istasyon ile işletim yapmaktadır. Raylı sistem toplu ulaşımda, kentin kuzeyi ile güneyi birbirine bağlayan İzban ile entegre hizmet verilmektedir.  Yolcular, Hilal ve Halkapınar istasyonlarından İzban sistemine aktarma yapabilmektedir. İzmir Metro A.Ş., yapımı hızla devam eden Karşıyaka ve Konak tramvay hatlarının da işletimini yapmak üzere hazırlıklarını tamamlamıştır. Ön deneme sürüşlerinin başladığı 14 duraklı 9 km uzunluğundaki Karşıyaka tramvayı ile 20 duraklı 13 km. hat uzunluğundaki Konak tramvayı 2017 yılında art arda toplu ulaşım hizmeti vermeye başlayacaktır.     
İzmir Metro A.Ş. olarak, hizmet verdiğimiz tüm güzergahlarda; İzmir halkının yaşam kalitesini arttırmak, hayatını kolaylaştırmak için kaliteli, konforlu, ekonomik, emniyetli ve güvenilir toplu taşıma hizmeti sunmak ve yolcularımızın beklentilerini en üst düzeyde karşılayarak memnuniyetlerini sürekli arttırmak hedefimizdir. Bu amaçla 2008 yılında TS EN ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi, TS EN ISO 14001:2004 Çevre Yönetim Sistemi ve TS 18001:2008 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi standartlarının üçünü birden alarak Entegre Yönetim Sistemi kurulmuştur.
İzmir Metro A.Ş. müşteri memnuniyetinin artırılmasına yönelik çalışmalarını belgelemek ve kalite standardını daha da yükseltmek için 2011 yılında, TS ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti ve Şikâyet Yönetim Sistemi Standardı ile TS EN ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Standardını, Kalite, Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi standartları ile entegre ederek, şirket bünyesinde ve tüm istasyonlarında kurmayı hedeflemiştir.
Bu sistemin uygulamaya konulması ile; İzmir Metro A.Ş. nin, Kalite/Çevre/İş Sağlığı ve Güvenliği/Müşteri Memnuniyeti ve Şikayeti/Enerji Yönetim politika ve hedefleri yazılı duruma getirilmekte ve tüm çalışanlar tarafından bilinmekte, izlenmektedir. Hizmet verilen kitlenin memnuniyetini ve hizmet kalitesini, yani şirket imajını etkileyecek kritik süreçler, faaliyetler için yazılı kurallar ve kabul standartları tanımlanmaktadır. Tüm çalışanların işleri, yetki ve  sorumlulukları  belirlenmekte  ve  ortada  sahipsiz iş kalmamaktadır. Çağımızın gereklerine uygun bir yapılanma şekli ile görev sorumluluğu ve dağılımına sahip olan İzmir Metro A.Ş., sorumluluklarının bilincinde olarak, İzmir halkının kendisinden beklentilerine, Kalite/Çevre/İş Sağlığı ve Güvenliği/Müşteri Memnuniyeti ve Şikayeti/Enerji  Yönetimi kavramı kapsamında cevap vermenin gerekliliğinden hareketle, insanlara çok daha yararlı hizmetler vermeye bundan sonra da  devam edecektir.
İzmir Metro A.Ş., toplu taşımacılık alanındaki en büyük uluslararası organizasyon olan Uluslararası Toplu Taşımacılar Birliği’ nin (UITP) 59. Dünya Kongresinde, “Sürdürülebilir Gelişme Beyannamesini”  2011 yılı nisan ayında, Dubai’ de imzalayarak, sürdürülebilir toplu taşımacılık ilkelerine uyacağını; daha az enerji tüketilmesi, doğal (kısıtlı) kaynakların daha verimli kullanılması, çevre kirliliğinin azaltılması, yaşam kalitesinin artırılması için tüm faaliyetlerinde sürdürülebilir gelişme ilkelerini  gözeteceğini ve bu  alanda düzenli çalışacağını beyan etmiştir.
Herkese eşit hizmet verme anlayışı ile çalışmalarını sürdüren İzmir Metro A.Ş., engelli vatandaşlarımızı özgürleştirecek, sosyal ve ekonomik hayata karışmalarını sağlayacak bir köprü olma misyonunu da önemsemektedir. Engelli vatandaşların yardım veya refakate ihtiyaç duymadan,  istasyona gelip trene binmesi ve güven içinde yolculuğunu etmesine olanak sağlamak amacıyla dünya standartlarında erişim, bilgilendirme ve yönlendirme çalışmaları 2013 yılında tamamlandı. İzmir Metro A.Ş. bir dizi denetimden geçtikten sonra İzmir Büyükşehir Belediyesinden 3 yıldızlı Kırmızı Bayrak almaya hak kazanan ilk ve tek kurum olmayı başardı.
Faaliyetlerimizi, sistemimize ilave olacak tüm yeni hizmet alanlarında da aynı anlayış ile sürdürmeye devam edeceğiz.
   
ENTEGRE YÖNETİM SİSTEMİMİZ ve BELGELERİMİZ
 
?     TS EN ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi, ?    TS EN ISO 14001:2004 Çevre Yönetim Sistemi, ?  TS 18001:2008 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi, ?      TS ISO 10002 Müşteri
Memnuniyeti ve Şikâyet Yönetim Sistemi ve ?  TS EN ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi
 
İzmir Metro A.Ş., İzmir halkının yaşam kalitesini arttırmak, hayatını kolaylaştırmak için kaliteli, konforlu, ekonomik, emniyetli ve güvenli toplu taşıma hizmeti sunmak ve yolcularımızın beklentilerini en üst düzeyde karşılayarak, memnuniyetlerini sürekli arttırmayı hedef edinmiştir.
 
Bu amaçla 2008 yılında TS EN ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi, TS EN ISO 14001:2004 Çevre Yönetim Sistemi ve TS 18001:2008 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi standartları TSE tarafından belgelendirilerek Entegre Yönetim Sistemi kurulmuş, 2011 yılında da TS ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti ve Şikayet Yönetim Sistemi ve TS EN ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Standardı belgeleri alınarak sisteme dahil edilmiştir.
 
Şirketimiz faaliyetleri ile ilgili bütün çevresel konuları saptamaya yönelik, planlı ve koordineli bir çalışma yaparak, gerçekleştirilen tüm faaliyetlerin çevreye etki ve riskleri belirlenerek analiz edilmiş, hem departmanlar hem de şirket bazında çevre, amaç ve hedefleri saptanmıştır.
 
Personelimizi, işyerinde karşılaşabileceği olumsuz etkilerinden ve kazalardan koruyarak, rahat, güvenli ortamlarda çalışmalarını sağlamak; sağlık ve güvenliklerini etkileyebilecek istenmeyen koşulların ortadan kaldırılması amacıyla her türlü tehlike ve risk analizleri yapılmıştır. Yapılan risk analizleri neticesinde hazırlanan iş sağlığı ve güvenliği programları vasıtasıyla yapılması planlanan faaliyetler takip edilmektedir.
 
Entegre Yönetim Sisteminde, istenilen başarı seviyesine ulaşılabilmesi için uygulanan; Kalite, Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği, Müşteri Memnuniyeti ve Şikâyeti ve Enerji Yönetimi programlarına herkesin katılımının sağlanması esastır. Entegre Yönetim Sistemi bireysel olarak gerçekleştirilmesi mümkün olmayan bir grup etkinliğidir ve ekip çalışmasını gerektirir.
 
Entegre Yönetim Sisteminde hataları önlemek ve kaliteye ulaşmak, üst yönetimden başlayarak hizmet sunma sürecinde görev alan tüm çalışanların sorumluluğundadır. Bu sistemin uygulamaya konulması ile İzmir Metro A.Ş.’nin, Kalite, Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği, Müşteri Memnuniyeti ve Şikâyeti ve Enerji Yönetimi politika ve hedefleri yazılı duruma getirilmiş olup tüm çalışanlar tarafından bilinmekte ve izlenmektedir. Tüm çalışanların görev, yetki ve sorumlulukları belirlenmekte ve ortada sahipsiz iş kalmamaktadır.
 
Çağımızın gereklerine uygun bir yapılanma şekli ile görev sorumluluğu ve dağılımına sahip olan İzmir Metro A.Ş., sorumluluklarının bilincinde olarak, İzmir halkının kendisinden beklentilerine, Kalite, Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği, Müşteri Memnuniyeti ve Şikayeti, Enerji  Yönetimi kavramı kapsamında cevap vermenin gerekliliğinden hareketle, insanlara çok daha yararlı hizmetler vermeye devam edecektir.
 
 
İZMİR METRO A.Ş.
2016 YILI FAALİYETLERİ
İNSAN KAYNAKLARI ve EĞİTİM DEPARTMANI
Tüm departmanların İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne göndermiş olduğu eğitim talepleri doğrultusunda hazırlanan Yıllık Eğitim Planına uygun olarak, eğitimler gerçekleştirilmektedir. İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü tarafından aylık eğitim takvimi, yıllık eğitim planı ve ay içinde oluşan eğitimler de dikkate alınarak hazırlanmakta ve eğitimler aylık olarak takip edilmektedir. 2016 yılında gerçekleştirilen eğitimlere ilişkin bilgiler aşağıda yer almaktadır.
 
 
Toplam eğitim süresi (adam*saat)                                : 13.744
Çalışan personel sayısı                                                    : 361 kişi
Kişi başına düşen eğitim saati                                        : 38,07 saat
 
İŞKUR Çalışma ve İş Kurumu İzmir İl Müdürlüğü ile 01.02.2016 – 30.07.2016 tarihleri arasında düzenlenen Makinist-tren İşbaşı Eğitim Programını 13 kişi başarıyla tamamlamıştır. 25.05.2016 tarihinde başlayan üç yeni İşbaşı Eğitim Programı kapsamında 2 kişi Demiryolu Hattı Bakım Onarımcısı, 8 kişi Raylı Sistemler Elektrik Elektronik Teknisyeni ve 2 kişi Raylı Sistemler Makine Teknisyeni olarak eğitimlerine devam etmektedir. 
 
TEKNİK EMNİYET DEPARTMANI FAALİYETLERİ
Acil Durum Tatbikatları yapılarak her çalışanın acil durumlara hazırlıklı olması ve almış olduğu eğitimlerin tazelenmesi sağlanmıştır. 2016 yılında öngörülmüş 15 adet acil durum senaryosu hazırlanmış ve toplam 17 adet tatbikat gerçekleştirilmiştir. Bu tatbikatlar masabaşı uygulamalarıyla da sürekli geliştirilmekte ve acil durum hallerinde dikkat edilmesi gereken hususlar tespit edilerek kuralların iyileştirilmesi sağlanmaktadır.
Tatbikatların amacı, işletmemiz genelinde olası acil durum olaylarına tüm çalışanlarımızı hazır ve yeterli kılmak aynı zamanda da oluşan olayların zararlarını en az seviyeye indirebilme yöntemlerini tespit etmektir.
Ayrıca, İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ve İzmir Metrosu’nun ortak düzenlediği “Tünel İçinde Tren Yangını” Tatbikatı da yapılmaktadır.
Bu çalışma ile kurumlar arası işbirliği veriminin artırılması sağlanmakta, İzmir Metrosu İstasyon ve Tünellerinde yangına erişim, müdahale, arama ve kurtarma çalışmalarının nasıl bir işleyişle ilerleyeceği belirlenmekte, izlenecek yöntem ve usuller yerinde prova edilmektedir.
                         
    TRAFİK DEPARTMANI
2016 Yılında toplam 153.505 adet sefer gerçekleştirilmiş olup yıllık hedef değeri % 99,50 olan Sefer Planı gerçekleştirme oranı  %99,08'dir. Yıllık hedef değeri % 99,70 olan tam zamanında kalkış yapılan seferlerimizin oranı yıl boyunca %99,21 olarak gerçekleşmiştir. Taşınan yolcu sayısı 97.136.240 kişidir. Bu sayıya tam İzmirimkart, indirimli İzmirimkart  ile İzmirimkartlı serbest geçiş sayıları ve yasal serbest tanınmış kart sahibi yolcu sayısı dahildir. Buna bağlı olarak doluluk oranı %70,83’dür. Doluluk oranındaki yıllık hedef %70 olarak belirlenmiştir. 


 
İSTASYONLAR DEPARTMANI 
İstasyonların İşletimi; İstasyonlar Departmanı, İstasyon Şef, Operatör, Gişe Görevlileri, Özel Güvenlik Görevlisi ve Temizlik personeliyle hızlı, güvenilir, emniyetli ve konforlu bir yolculuk hizmetinin sağlanmasını yönetir.
 
İstasyonlarımızda meydana gelen kaza, yaralanma, istasyon veya trende rahatsızlanma olaylarında, ambulans gelinceye kadar ilk yardım sertifikalı personel tarafından yolcuya ilk müdahale gerçekleştirilmiştir. İstasyon personeli, trafik kontrol merkezi ile koordineli bir biçimde, istasyonlarımızda yıl boyunca meydana gelen 551 olumsuz olayı, ilgili acil durum prosedürü çerçevesinde yönetmiştir. Personelin olaya doğru yaklaşımı ve acil yardım ekiplerinin de müdahalesiyle, olaylar yolcu ve tren işletimini etkilemeden çözümlenmiştir. İstasyonlarımızda süresiz ve geçersiz seyahat kartlarının kullanımı engellenmiştir. 
 
Öneri Sistemi; İstasyonlar Müdürlüğü personeli tarafından yapılan, (UDÖF) uygunsuzluk tespit düzeltici önleyici faaliyet ve (OSİ) Operasyonel Süreç İyileştirme önerileri değerlendirilmiş ve gerekli aksiyon planları gerçekleştirilmiştir.

İstasyonlarda Güvenlik Hizmeti; 2016 yılsonu itibariyle 17 istasyonumuzda Özel Güvenlik Görevlisi sayısı 169’dan 187’ye çıkarılmış, istasyon tren içi ve istasyon içi devriye  özel güvenlik görevlisi personeli ile güvenlik hizmeti verilmiştir. Her ay yapılan Özel Güvenlik Faaliyetleri (Taşeron) Değerlendirmelerinin yıllık ortalama sonucu % 80,04 olmuştur. Her ay kılık kıyafetten, turnike başındaki görev ifasına, işletim dışı saatlerde yapılan güvenlik kontrollerinden, mesai ve dinlenme saatlerine riayete kadar 20 farklı değerlendirme kriteri üzerinden yapılan değerlendirmelerde ortalama 80 puanın altında kalan Ö.G.G. personeli şirketince zayıf olduğu konularda tazeleme eğitimine tabi tutulmuştur.İstasyonlarımızda yolcularımızın daha güvenli yolculuk yapmaları ve geçişlerin daha kontrollü yapılması için istasyon girişlerine 51 adet kapı dedektörü takılmıştır.

İstasyonlarda Temizlik Hizmeti; Yolcularımıza temiz ve düzenli bir ortam sağlamak üzere 17 istasyonda 90 temizlik personeli görev yapmaktadır. İstasyon içi ve yakın çevresini kapsayan dış mıntıka, giriş çıkışlar, sabit ve yürüyen merdivenler, asansörler, boş ve teknik odalar, peron boyu hat temizlikleri ile bahçe bakımları, yolcu geçiş güzergâhlarının zemin cilalaması v.b, temizlik işleri temizlik görevlileri tarafından yapılmış, İstasyon Şef ve Operatörleri tarafından değerlendirilmiştir.
İstasyonlarda Kayıp Eşya; 2016 yılı içerisinde istasyonlarımızda toplam 2.557 adet kayıp eşya tespit edilmiş, bunlardan 866 adet kayıp eşya sahibine teslim edilmiştir. Kayıp eşyaların sahibine teslim edilme oranı % 33’dir.

 
 SABİT TESİSLER DEPARTMANI
 
ARIZİ BAKIM FAALİYETLERİ: Bu yıl içinde 9.259 adet arıza giderilmiş olup bildirilen arızaları giderme oranı    % 91 olarak gerçekleşmiştir.

PLANLI KORUYUCU BAKIM FAALİYETLERİ: Yıl içinde planlanan tekrarlama periyotları ile yaklaşık 19.964 adet ekipmanın koruyucu bakımı %87 oranında planlanan zamanda gerçekleştirilmiştir.

  2016 BİLGİ SİSTEMLERİ İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI:
 • Man 900 A sunucusunun SAS disklerinden biri arıza vermesi sebebiyle, disk değişimi yapılmıştır.
 • IBM Data storage 19. slotta bulunan arızalı SAS disk değiştirildi.
 • 82 ve 69 numaralı toplantı odalarına, yeni projeksiyon makinaları kuruldu bu yeni kurulan projeksiyon makinaları ile akıllı telefonlardan ve notebooklardan kablosuz erişim sağlanabilmektedir.
 • Halkapınar İstasyonunda İBB wireless internet erişimi devreye alınmıştır. SSID: WizmirNet bağlantı adı ile faal durumdadır. Bağlantı şifresiz olup browser açıldığında isim, soyisim ve GSM numarası talep ediliyor, bu işlemlerden sonra telefona,  sistem tarafından giriş şifresi mesajı gönderiliyor ve internet erişimi sağlanıyor.
 • PDKS sistemi 17 istasyon, İdari Bina ve Nizamiye girişi olmak üzere toplamda 19 noktada kullanılmaktadır.
 • İdari Bina tavan arasında yer alan Switchlerin duvar tipi kabinet içerisine alınma işlemleri devam etmektedir.
 • Sistemlerin Kurum dışında yedeklerinin muhafaza edilmesi için gerekli çalışmalar ve anlaşmalar Bilgi Ağları ile yapılan protokollerde sağlanmıştır. Yedekleme sisteminin kurulum aşamaları devam etmektedir.
 • İBŞB’ye ait  kioskların  17  istasyonda  kurulumu yapıldı. İstasyonlarımızda 29’u İBŞB’ye 38’i İzmir Metro A.Ş.’ye ait olmak üzere toplam 67 adet kiosk ve bunlara bağlı 10 adet engelli şarj cihazı aktif hale gelmiştir.
 • Anti Virüs yazılımları tüm Kurum bilgisayarlarına istisnasız kurulmuş ve şifreleme sistemleri ile güvenceye alınmıştır.
 • Kurum network altyapısı revize edilmiştir. Çalışmanın amacı elimizdeki imkanları en optimum değerde kullanarak yapılabilecek en hızlı ve stabil modele geçmektir, bununla birlikte batı istasyonlarındaki network paket yüklerinin dağılımı sağlanmış ve bu durum hızlarda ve performansta artış sağlamıştır.
         HAT BAKIM-ONARIM
 • 8 adet kuyruk makasının toplamda 416 kez, 35 adet ana hat makasının toplamda 420 kez  47 adet depo makaslarının 564 kez yağlaması yapıldı.
 • 3.000 adet NATM bacanın yılda 2 kere olmak üzere toplam 6.000 kez temizliği yapıldı.
 • Depo alanında 12 aylık tesisat kontrolü gerçekleştirildi.
 • Yard alanında bulunan 37 adet nefesliğin kontrolü yapıldı.
 • 17 İstasyonun 12 aylık bakımları kapsamında toplam 204 kez genel kontrolden geçirildi.
 • Ray sıcaklığı ölçümü yaz mevsimi boyunca 100 kez, kış mevsimi boyunca ise 450 kez yapıldı.
 • 36.000 metrelik alanda yer alan kablo kanal kapakları 2 kez kontrol edilip gerekli düzenlemeler yapıldı.
 • Depo alanında trifon ve travers bakımları kapsamında 220 adet trifon değiştirildi diğerlerinin bakımı yapıldı.
 • Sanayi makaslarında 8 adet travers değiştirildi. Bölge istasyonunda 4 adet beton travers değiştirildi.
 • Halkapınar makaslar bölgesinde 300 adet trifon değiştirildi.
 • Depo alanında 94 kez makas mekanizmalarının yağlaması yapıldı.
 • Ana hatta bulunan 216 izole cebre bölgesi 6 aylık periyotlarla toplamda 432 kez izole cebrelerinin bakımı gerçekleştirilmiştir.
 • 17 İstasyonun pis su giderleri, ızgaralar ve akışları toplamda olmak üzere 1.100 kez kontrol edilip, gerekli giderlerin 384 kez temizliği yapıldı.
 • Üçüncü rayın 40.000 metre  (36.000 metre ana hat , 4.000 metre depo ) yılda 2 kez kontrolü yapıldı. Bu kontroller sırasında 279 adet insilatör değiştirildi.
 • Üçyol – İzmirspor arasında yaşanan deray nedeniyle 160 adet insilatör değiştirildi.
 • Açık olan makas bölgelerinde ve Evka3 makas bölgesinde 30 kez buraj çalışması yapıldı. 16 kez kaynak dolgu ve taşlama yapıldı.
 • Hat boyunca bulunan 43 adet makasın 3 aylık periyotlarla 172 kez ölçümleri yapılıp tadilatları gerçekleştirildi.
 • Periyodik olarak yapılan toplamda 3.550 adet hat bakım- onarım işi tamamlandı.
 • 2.601 adet arıza giderildi. Bunların içinde genel olarak, 821 istasyon çalışması, 640 hat çalışması, 242 adet su sızıntı çalışması ve diğer tamirat faaliyetleri yer almaktadır.
    Buraj Çalışmaları:  2016 yılı içeresinde toplamda 90 günlük çalışma ile 1. pas buraj tamamlanmış, tolerans dışına çıkan bölgelerde 2,3 ve 4. paslar yapılarak, toplamda 44.107 metre hat burajı, 39 adet makas burajı, 2 adet kruvazman burajı gerçekleştirilmiştir. 
  Atölye Genişletme Çalışmaları:  Atölye genişletme işi kapsamında, şantiye mobilizasyonu ve kurulumu ile başlayan çalışmalar, yapılacak olan Sabit Tesisler ek binası ve cer trafosu kazık çalışmalarıyla devam ermiştir.
 
  T
aşlama Makinesinin İmalat Kontrolleri:  Sipariş edilen taşlama makinesinin, fabrika imalat kontrollerini yapmak üzere, Almanya ziyareti gerçekleştirilmiştir. Kontroller kapsamında makinenin ölçümlendirilmesi, rampa testi, taşlama açı kontrolleri ve taşlama testi yapılmıştır.
 Taşlama Çalışmaları:   Verilen eğitimlerin ardından, ondülasyon çalışmaları yapılmış ve planlanan taşlama işi kapsamında, toplam 3.560 metre taşlama yapılmıştır.
Led Aydınlatma Çalışmaları: Lüksmetre ile yapılan ölçümlerde mevcut eski tip floresanlı ve LED aydınlatmaya geçiş yapılan aydınlatmalar karşılaştırılmaktadır. LED dönüşümü yapılan istasyonlarda verimi artırmak için flexiglass’larda sökülüp temizlenmektedir. Temizliği mümkün olmayanlar yenileri ile değiştirilmiştir.
LED aydınlatmaların satın alma bedeli yüksek olmasına karşın; ömrü, harcadığı gücü ve verimi mevcut floresanlı aydınlatmalardan daha iyidir.
Hem maliyet, hem işçilik, hem de enerji tüketiminde tasarrufu sağlayacak olan LED aydınlatmaların 30.000 saat garantisi bulunmaktadır.
*Bugüne kadar 1.700 adet eski tip floresan aydınlatmalar LED floresan ile değiştirilmiştir. Çalışmalar devam etmektedir. 2016 yılında değiştirilen LED’lerden toplamda 111.333,6 kwh tasarruf edilmiştir.

  Enerji Tüketimi: 2016 yılında tren ve yolcu işletimi faaliyetleri için toplam 52.003.656 kWh elektrik tüketilmiş olup parasal karşılığı toplam 17.025.685 TL'dir. Enerji ihtiyacımızı Serbest piyasadan karşılamamız sebebiyle 2016 yılında ulusal tarife fiyatlarına göre 2.790.703 TL daha az ödenmiştir. Toplamda 14% tasarruf edilmiştir. 
          
  Sinyalizasyon Sistemi Kapasite Artırımı: 01 Eylül 2015 tarihinde başlayan “Sinyalizasyon Sistemi Kapasite Artırımı” projesi, mevcut sinyalizasyon sisteminin tüm bileşenleri ile 90 sn. işletim yapmaya müsaade edecek şekilde revizyonun ve montajının yapılıp çalışır hali ile teslim işidir. İzmir Hafif Raylı Sistemi’nin 90 saniyelik kalkış aralıklarında emniyetle işletilmesini sağlayacaktır. Bombardier firması ile çalışmalara başlandı. Altyapı için tüm borulama ve delme işlemleri yapılmıştır. Kablolama işinde 3 aşamadan oluşan projenin ilk aşaması bitmiş olup, iş projedeki plana göre zamanında ilerlemektedir.  Fahrettin Altay- Basmane istasyonları arasında konulacak olan empedans Bondların montaj işi bitmiştir.

Otomatik Gazlı Yangın Söndürme Sistemi: İzmirspor ve Hatay istasyonları dışında diğer 15 istasyondaki Elektrik odalarına otomatik gazlı söndürme sistemi kurulmuştur. İzmirspor ve Hatay sinyalizasyon ve elektrik odalarında söndürme sistemi zaten bulunmaktadır. Söz konusu 2 istasyon dışında diğer 15 istasyonun sinyalizasyon odalarındaki sinyalizasyon dolaplarına ise kabin içi gazlı yangın söndürme sistemi kurulmuştur.

Haberleşme Sistemleri: Akıllı yazarkasa kullanımının zorunlu hale getirilmesinden dolayı, istasyonlarımızda bulunan bütün gişelere, akıllı yazar kasalarda kullanılmak üzere CAT6 kablo çekim yapılmış ve akıllı yazar kasa kullanımları başlamıştır.
 ARAÇLAR DEPARTMANI
Bakım Onarım Faaliyetleri Araçlar Müdürlüğü olarak 2016 yılında 45 adet ABB aracı ve 42 adet CSR aracından oluşan 87 araçlık filonun hazır bulunurluğunu, güvenilirliğini ve müşteri memnuniyetini sağlamak için bakım onarım, revizyon, iyileştirme, geliştirme ve temizlik  faaliyetlerine devam ettik. 
Bunlara ilave olarak; Eylül ayı içerisinde CRRC TANGSHAN RAILWAY VEHICLE CO.LTD tarafından teslimi yapılan 3 adet yeni dizinin Ekim ve Kasım aylarında kontrol ve test çalışmalarını tamamladık, Aralık başı itibariyle geçici kabulleri yaparak, 3 diziyi hizmete sunduk.
2016 yılı içerisinde ABB araçları ile kat edilen mesafe 7.563.000 km, CSR araçları ile kat edilen mesafe 6.552.600 km olarak geçekleşmiştir. Filonun toplam km. si 14.115.600 olarak gerçekleşmiştir. İşletim esnasında 1.752 ABB arızası, 1.094 CSR arızası meydana gelmiş olup toplam arıza sayısı 2.846 olarak gerçekleşmiştir. 2846 adet arızadan 441 adedi işletimi etkilemiş olup, tüm arızlara oranı %15,5 olarak gerçekleşmiştir.
 

HALKLA İLİŞKİLER VE PAZARLAMA DEPARTMANI FAALİYETLERİ

 İzmir Metro A.Ş. Halkla İlişkiler Pazarlama Departmanının 2016 yılı faaliyetleri konu başlıklarına göre şöyle özetlenebilir.
 
YOLCU İSTEK VE ŞİKÂYETLERİ: Yolcu memnuniyetini sağlamayı hedef edinen ve TSE 10002 Müşteri Memnuniyeti ve Şikâyet Yönetimi Sistemi doğrultusunda çalışan Halkla İlişkiler ve Pazarlama Departmanı,  2016 yılında  2.055 başvuruyu kayıt altına almış ve cevaplamıştır.  Bunlardan 1.342’si şikayet konusu, 74’ü teşekkür olarak geri dönmüştür.
ANKET DEĞERLENDİRME: Yolcu memnuniyetini ölçmek, yolcu profili ve yolculuk alışkanlıkları hakkında bilgi edinmek amacıyla ilk olarak 2010 yılında başladığımız anket çalışması yolcularımız tarafından benimsenmiş ve her ay binlerce yolcumuz ankete katılmıştır. 2013 yılı ocak ayı itibariyle  23 soru ile başlayan anketimiz Temmuz 2016’danbu yana 15 soruluk yeni haliyle yayınlanmaktadır. Kurumsal web sayfamız ve 2014 yılı başından itibaren istasyonlarımıza yerleştirilen kiosklarla anket çalışmamız çok daha geniş yolcu kitlesine ulaşmıştır. Halen 17 istasyonumuzda 28 kiosk ve 10 engelli şarj cihazında anketimiz  yer almakta ve yolcularımız anket faaliyetine katılma imkanı bulmaktadır. İzmir Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Şube Müdürlüğü tarafından istasyonlarımıza konulan kiosklarda da anketimizin yayınlanması için talep oluşturulmuş, yakın zamanda yayına alınması beklenmektedir. 2016 yılında kiosklardan, 23.684, web sayfasından 931 ve İzmir Enternasyonal fuarında 68 katılım olmak üzere toplam 23.684 kişi ankete katılmıştır.  

100.000 Yolcu Başına İletilen Şikayetler; 2016 yılında takip etmeye başladığımız bu gösterge ile şikayetleri yolcu sayısı ile ilişkilendirip,  şirketin performansına ilişkin aylık kıyaslanabilir veri elde etmek amaçlanmıştır. Aşağıdaki formüle göre hesaplama yapılan bu gösterge için yıllık hedef 1,7 olarak belirlenmiştir.
Yolculardan Gelen Başvurulara Ortalama Yanıt Süresi; 2016 yılında, başvuruların 1,5 gün(36 saat)  içinde cevaplanması hedefi sağlanmıştır. Yıllık ortalama başvuru cevaplama süresi 17 saat olup,  2016 yılı için öngördüğümüz maksimum cevaplama süresi olan 1,5 iş gününün altında gerçekleşmiştir.
Şikayetlerin, Memnuniyete dönüşme oranı: 10002 Müşteri Memnuniyeti ve Şikayet Yönetim Sistemi gereği olarak her ay e posta ile şikayet bildirimi yapan yolcularımıza 3 soru ile süreci değerlendirme anketi uygulanmaktadır. Ankete geri dönüş sağlayan yolcularımızın memnuniyet oranı 2016 yılı için yüzde 50 olarak belirlenmiş olup; sonuç yüzde 96 şeklinde gerçekleşmiştir. 

SOSYAL FAALİYETLER:
Yıl boyunca çeşitli kurumlardan ve öğrencilerden aldığımız  sergi açma, teknik ve tanıtım amaçlı gezi, tez, ödev vb. çalışmalarda kullanılacak fotoğraf-video çekmek için 32  başvuru departmanımıza ulaşmıştır. Uygun bulunanların, denetimli olarak bir program içinde çalışmaları sağlanmıştır.  Bu çalışmaların yanı sıra pek çok etkinlik gerçekleşmiştir.
İzmir Metro sistemi, okullar tarafından eğitim ve gezme amaçlı olarak sıkça ziyaret edilmektedir. Departman olarak özellikle eğitim amaçlı gezilere önem vermekte ve eşlik ederek sistemi anlatmaktayız.   
 
Bu yıl 4. defa katıldığımız Uluslararası İzmir Fuarı’nda oluşturduğumuz stant binlerce ziyaretçiyi ağırladı. Metro aracı simülasyon oyunu en ilgi çeken bölümdü, ziyaretçilere çeşitli hediyeler de dağıtıldı.        
Yıl boyunca İzmir Metrosunun çeşitli faaliyetleri, başarılar ve  sefer plan duyurularının yer aldığı 525 gazete  haberi ve 53 tv haberi yayınlanmıştır. İzmir Metro A.Ş. ile ilgili bu haberler yıl boyu takip edilmiş, kayıt altına alınmıştır. 
 
             
WEB SİTE VE SOSYAL MEDYA: 2014 yılının son aylarında başlanan İzmir Metrosunun kurumsal web sayfası olan www.izmirmetro.com.tr  2016  boyunca toplam 854.917 ziyaret edilmiştir. Sefer saat ve süreleri ile kurumsal bilgilerin yer aldığı sayfalar ziyaretçiler tarafından en çok ilgi gösterilen sayfalar olmuştur. 2014 yılının Aralık ayında sosyal medya da İzmir Metro A.Ş.’nin Kurumsal Facebook ve Twitter sayfaları açılmıştı 2016 yılında bu hesaplar yer alan haber ve duyurularla ziyaretçi sayısı artmıştır. Yıl boyunca facebook hesabımızdaki paylaşımlar  1.176.720 görüntülenme ile 3.023 takipçiye, Twitter hesabımız ise 258.003 görüntülenme ve 2.026 takipçiye ulaşmıştır.    

İZMİR METRO DERGİSİ:
2013 yılının Şubat ayında yayınlanmaya başlayan  İzmir Metro Dergisi 2016 yılında 59. - 75. Sayısına toplam 17 sayı yayınlanmıştır. Bu yıl İzmir Metro Dergisinde departmanımız tarafından hazırlanan toplam  55 haber  yayınlanmıştır. 75. Sayı 2016 haberlerinden derlenen özel sayı olarak yayınlanmıştır.