KURUMSAL
ÖNSÖZ

Sağlıklı ve yaşanabilir bir kent olan İzmir’e ve İzmirliye hizmet vermek için tüm gücünü ortaya koyan İzmir Metrosu, günden güne büyüyen ulaşım ağında; bugün itibariyle Metro ve Tramvay sistemi filosundaki toplam 220 araç ile 2000 yılından bu yana planlı, emniyetli, güvenilir, temiz, çağdaş, ucuz ve çevreye duyarlı ulaşım modeli sergilemektedir.
Sahip olduğu TS-EN-ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi, TS-EN-ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi,  TS-45001:2015 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi, TS-ISO 10002:2018 Müşteri Memnuniyeti ve Şikâyet Yönetim Sistemi ve TS-EN-ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Standartları Belgeleri ile hizmet kalitesini tüm sistemlerinde iyileştirerek geliştirmeye devam etmektedir.
Çağdaş kent ve kentli bilinci ile daha az enerji tüketilmesi, doğal kaynakların verimli kullanılması ve çevre kirliliğinin azaltılması için tüm faaliyetlerinde hassasiyetini sürdürmekte, Sürdürülebilir Toplu Taşımacılık İlkeleri doğrultusunda hareket etmektedir. 2011 yılında Uluslararası Toplu Taşımacılar Birliği-UITP ile imzalamış olduğu “Sürdürülebilir Gelişme Beyannamesi” bu çağdaş bilincin bir belgesidir. Araçlarımızda uygulanan “Tasarruflu Sürüş Tekniği” ile de İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin, Sürdürülebilir Enerji Eylem Planı kapsamında karbondioksit salınımını 2020 yılına kadar yüzde 20 azaltma hedefine destek olmaktadır.
İzmir Metrosu, 2013 yılında almaya hak kazandığı 3 yıldızlı Kırmızı Bayrak ile toplumun her bireyine eşit ulaşım hizmeti sağlayabilme anlayışıyla engelli vatandaşlarımızın hareket özgürlüğünü arttıracak, sosyal ve ekonomik hayata dahil olmalarını sağlayacak bir köprü olma misyonunu da belgelemektedir.
Hayata geçirilen yeni projelerle sürekli büyümekte ve gelişmekte olan İzmir Metrosu, yapımı devam etmekte olan Fahrettin Altay- Narlıdere uzantısıyla 7 km daha uzayacaktır. Bir diğer proje de 11 km hat uzunluğundaki Tam Otomatik Sürücüsüz Buca–Üçyol projesidir. Her iki projenin tamamlanmasıyla, İzmir Metrosu, 40 km’ye varan hat uzunluğuna ve 35 istasyona ulaşmış olacaktır. Bu projelere ilaveten yolculuk talebinin yüksek olduğu 14 istasyon ve 11 km uzunluğunda planlanan Çiğli Tramvay Projesi de hizmete alınacaktır. Bugün, yılda 100 milyona ulaşan yolcu sayısı ile entegre ulaşım sisteminin bir parçası olan İzmir Metrosu, günden güne artan yolcu sayısı ile İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin İzmir Ulaşım Ana Planı- 2030 hedeflerine ulaşmasında en yüksek katkıyı sağlamaya devam edecektir.
 
ENTEGRE YÖNETİM SİSTEMİMİZ ve BELGELERİMİZ
 
 TS EN ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi,
 TS EN ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi,
 TS 45001:2018 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi,
  TS ISO 10002:2018 Müşteri Memnuniyeti ve Şikâyet Yönetim Sistemi
 TS EN ISO 50001:2018 Enerji Yönetim Sistemi
 
İzmir Metro A.Ş., İzmir halkının yaşam kalitesini arttırmak, hayatını kolaylaştırmak için kaliteli, konforlu, ekonomik, emniyetli ve güvenli toplu taşıma hizmeti sunmak ve yolcularımızın beklentilerini en üst düzeyde karşılayarak, memnuniyetlerini sürekli arttırmayı hedef edinmiştir.
 
Bu amaçla 2008 yılında yapılan çalışmalar sonucu; Kalite Yönetim Sistemi, Çevre Yönetim Sistemi, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi standartları TSE tarafından belgelendirilerek Entegre Yönetim Sistemi kurulmuş bu çalışmaları takiben 2011 yılında Müşteri Memnuniyeti ve Şikâyet Yönetim Sistemi ve Enerji Yönetim Sistemi belgeleri alınarak sisteme dahil edilmiştir.
 
Şirketimiz faaliyetleri ile ilgili bütün çevresel konuları saptamaya yönelik, planlı ve koordineli bir çalışma yaparak, gerçekleştirilen tüm faaliyetlerin çevreye etki ve riskleri belirlenerek analiz edilmiş, hem departmanlar hem de şirket bazında çevre, amaç ve hedefleri saptanmıştır.
 
Personelimizi, işyerinde karşılaşabileceği olumsuz etkilerinden ve kazalardan koruyarak, rahat, güvenli ortamlarda çalışmalarını sağlamak; sağlık ve güvenliklerini etkileyebilecek istenmeyen koşulların ortadan kaldırılması amacıyla her türlü tehlike ve risk analizleri yapılmıştır. Yapılan risk analizleri neticesinde hazırlanan iş sağlığı ve güvenliği programları vasıtasıyla yapılması planlanan faaliyetler takip edilmektedir.
 
Entegre Yönetim Sisteminde, istenilen başarı seviyesine ulaşılabilmesi için uygulanan; Kalite, Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği, Müşteri Memnuniyeti ve Şikâyeti ve Enerji Yönetimi programlarına herkesin katılımının sağlanması esastır. Entegre Yönetim Sistemi bireysel olarak gerçekleştirilmesi mümkün olmayan bir grup etkinliğidir ve ekip çalışmasını gerektirir.
 
Entegre Yönetim Sisteminde hataları önlemek ve kaliteye ulaşmak, üst yönetimden başlayarak hizmet sunma sürecinde görev alan tüm çalışanların sorumluluğundadır. Bu sistemin uygulamaya konulması ile İzmir Metro A.Ş.’nin, Kalite, Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği, Müşteri Memnuniyeti ve Şikâyeti ve Enerji Yönetimi politika ve hedefleri yazılı duruma getirilmiş olup tüm çalışanlar tarafından bilinmekte ve izlenmektedir.
 
2020 yılında tüm dünyayı etkileyen Covıd-19 pandemisi ile mücadele kapsamında şirketimizin, yolcularımız ve çalışanlarımız için aldığı önlemler neticesinde TSE COVID-19 Güvenli Hizmet Belgesi başvurusu yapılmıştır. TSE tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucunda Metro, Karşıyaka ve Konak Tramvayları merkez binaları ve atölyeleri için COVİD-19 Güvenli Hizmet belgesi alınmıştır.
 
İzmir Metro A.Ş., sorumluluklarının bilincinde, İzmir halkının kendisinden beklentilerine, Kalite, Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği, Müşteri Memnuniyeti ve Şikayeti, Enerji  Yönetimi kavramı kapsamında cevap vermenin gerekliliğinden hareketle, insanlara çok daha yararlı hizmetler vermeye 2021 yılında da devam edecektir.

 
 
METRO VE TRAMVAY İŞLETMELERİ 2020 YILI FAALİYETLERİ
  
 
İNSAN KAYNAKLARI DEPARTMANI

2020 YILI EĞİTİMLERİ: Eğitimler, tüm departmanların İnsan Kaynakları Müdürlüğü’ne göndermiş olduğu talepler doğrultusunda hazırlanan Yıllık Eğitim Planına uygun olarak ve oluşan ek eğitim talepleri de dikkate alınarak gerçekleştirilmekte ve takip edilmektedir. 2020 yılında gerçekleştirilen eğitimlere ilişkin bilgiler aşağıda yer almaktadır.
Toplam eğitim süresi (adam-saat)                            : 18.828
Çalışan personel sayısı                                : 687
Kişi başına düşen eğitim saati                                   : 27,40 saat
 
 
 
 
TEKNİK EMNİYET DEPARTMANI
 
Acil Durum Tatbikatları yapılarak her çalışanın acil durumlara hazırlıklı olması ve almış olduğu eğitimlerin tazelenmesi sağlanmıştır. 2020 yılında öngörülmüş 17 adet acil durum senaryosu hazırlanmış ancak pandemi nedeniyle uygulamalı yapılması gereken tatbikatlar pandemi tedbir şartlarını karşılamadığı için yapılamamıştır. Toplam 10 adet tatbikat gerçekleştirilmiştir. Tatbikatlar masabaşı uygulamalarıyla sürekli geliştirilmekte ve acil durum hallerinde dikkat edilmesi gereken hususlar tespit edilerek kuralların iyileştirilmesi sağlanmaktadır.
 
Tatbikatların amacı, işletmemiz genelinde olası acil durum olaylarına tüm çalışanlarımızı hazır ve yeterli kılmak aynı zamanda da oluşan olayların zararlarını en az seviyeye indirebilme yöntemlerini tespit etmektir.

 


METRO TRAFİK DEPARTMANI
 
2020 Yılında İzmir Metrosunda toplam 162.752 adet sefer gerçekleştirilmiş olup yıllık hedef değeri  % 99,50 olan Sefer Planı gerçekleştirme oranı  %97,88 dir. Yıllık hedef değeri % 99,70 olan tam zamanında kalkış yapılan seferlerimizin oranı yıl boyunca %99,83 olarak gerçekleşmiştir. Yıl boyunca araç başına enerji tüketimi değeri ortalama 2,14 kWh/araç-km olarak gerçekleşmiştir. Enerji tüketimi hedefi; ilkbahar-sonbahar döneminde (Mart-Nisan-Mayıs/Eylül-Ekim-Kasım) en fazla 2,75 kWh/araç-km ve yaz-kış döneminde (Haziran-Temmuz-Ağustos/Aralık-Ocak-Şubat)  en fazla 3 kWh/araç-km `dir.
 
 
KARŞIYAKA TRAMVAY İŞLETMESİ
 
2020 Yılında Karşıyaka Tramvayı’nda toplam 82.143 adet sefer gerçekleştirilmiş olup Sefer Planı gerçekleştirme oranı  %98,96 dir. Tam zamanında kalkış yapılan seferlerimizin oranı yıl boyunca %99,85 olarak gerçekleşmiştir.

 


KONAK TRAMVAY İŞLETMESİ
2020 Yılında Konak Tramvayı’nda toplam 119.385 adet sefer gerçekleştirilmiş olup Sefer Planı gerçekleştirme oranı %96,25` dir. Tam zamanında kalkış yapılan seferlerimizin oranı yıl boyunca %99,53 olarak gerçekleşmiştir.
 
NOSTALJİK TRAMVAY İŞLETMESİ
9 Eylül 2020 tarihinde 4 istasyonu ve Boyoz isimli Nostaljik Tramvayı ile yolculu işletime başlayan Nostaljik Tramvay, 10 Kasım 2020 tarihi ile Çiğdem isimli aracı da hizmete almıştır. Mevcut durumda Çiğdem ve Boyoz isimli araçlar ile 30 dakikalık sefer aralığında hizmet verilmektedir.

İSTASYONLAR DEPARTMANI


İstasyonların İşletimi:   İzmir Metro A.Ş bünyesinde 17 adet metro istasyonunun işletiminden sorumlu olan İstasyonlar Departmanı, organizasyon yapısında bulundurduğu şef, operatör,  güvenlik görevlisi ve temizlik personeli ile yolcularımıza, sisteme giriş yaptıkları andan itibaren hızlı, güvenilir, emniyetli, konforlu ve temiz bir yolculuk hizmeti sağlanmasını yönetir. 2020 yılı içinde hizmet kalitesini daha da iyiye götürmek amacıyla;
 • Kurum içinde yeni bir yapılanmaya gidilmiş ve bu kapsamda İstasyonlar Müdürlüğü, İşletme Genel Müdür Yardımcılığı’na bağlanmıştır,
 • Departman içinde İstasyonlar İşletme Şefliği, Güvenlik Şefliği, Eğitim Şefliği ve Temizlik Şefliği oluşturulmuştur
İstasyonlarımızda meydana gelen her türlü kaza, yaralanma veya rahatsızlanma olaylarında, ambulans gelinceye kadar geçen sürede ilk doğru müdahalede bulunmaları amacıyla, İstasyon Operatörlerinin ilk yardım sertifikaları periyodik olarak aldıkları eğitimle yenilenmektedir. Ayrıca yolcularımızın ve/veya işletimin etkilendiği tüm olumsuz olaylar, Trafik Kontrol Merkezi ile koordineli bir şekilde anında prosedürler çerçevesinde yönetilmekte ve çözülmektedir. Yaşanan tüm olaylar veri olarak kayıt altına alınıp, arşivlenmekte ve hizmet kalitesini arttırmak amacıyla iyileştirme yöntemlerinde kullanılmaktadır. 
İstasyonlarda Güvenlik Hizmeti:   İstasyon işletiminin en önemli hizmetlerinden biri olan güvenlik hizmeti, metroyu kullanmak isteyen yolcuların, personelin can ve mal kaybına uğramaması, işletmenin varlıklarına ve ekipmanlarına zarar gelmemesi, bu gibi durumlara neden olabilecek her türlü risklerin minimuma indirilmesi konularının yönetilmesidir.
Bu kapsamda kontrolün sağlanması amacıyla toplam 17 istasyonun 29 noktadan girişinde, giriş turnikelerinin hemen arkasında 51 adet dedektör kapı konulmuştur. Sisteme giriş yapan kişiler bu kapılardan geçmek ve hemen önlerinde ki güvenlik masasında görev yapan güvenlik görevlilerine görünmek zorundadır. Güvenlik görevlileri, giriş yapan kişilerin ve yanlarında bulundurdukları her türlü eşyanın sistem, personel ve diğer yolcular için risk oluşturmaması için görev yapmaktadırlar.
2020 yılında tüm dünyayı olduğu gibi ülkemizi de etkisi altına alan ve bulaşıcılığı yüksek olan COVID-19 virüs salgınının yayılmasını önlemek için kalabalık oluşturan yerler gibi toplu ulaşım sistemlerinde de güvenlik hizmeti biraz daha önem kazanmıştır. Bu konuda istasyonlarımızda gerçekleştirilen bazı uygulamalar aşağıdaki gibidir;
 • Tüm personelimizin görev yaptıkları sırada maske kullanmaları sağlanmıştır,
 • Temizlik personeline maske yanında eldiven de kullanmaları zorunlu hale getirilmiştir,
 • Yolculara en yakın temasta olan güvenlik görevlilerine maske ile birlikte kullanmaları için siperlik dağıtılmıştır,
 • Yolcu girişinin en yoğun olduğu Konak İstasyonunda batı tarafı giriş turnikelerinin bulunduğu yere vücut ısısı yüksek olan yolcuları ayırmak ve girişini engellemek için termal kamera konulmuştur,
 • Aynı amaçla tüm girişlerimizde güvenlik masasına güvenlik görevlilerinin kullandığı ateş ölçerler konulmuştur,
 • Maskesiz ya da maskesini doğru kullanmayan yolcuların sisteme girişleri engellenmiştir,
 • Maske, hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uyulması için istasyonlarda bilgilendirme anonsları uygulanmıştır,
 • Maske, hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uyulması için afişler asılmış, tüm panolarda uyarılar gösterilmiştir,
 • Her istasyonumuzda yolcularımızın kolayca erişebilecekleri yerlere maskematik konulmuştur.
 • Yolcuların bekleme yapabilecekleri peronlar, yürüyen merdiven basamakları, turnike önleri, gişe önleri, yüklematik önleri, asansör içleri gibi yerler sosyal mesafe hatırlatıcı boyalarla ve etiketlerle işaretlenmiştir. 
İstasyonlarda Temizlik Hizmeti:  İstasyon işletiminin diğer en önemli hizmetlerinden biri olan temizlik hizmeti ise yolcularımızın seyahat ettikleri, personelimizin de çalıştıkları sırada tüm sistemin, kullanılan kullanılmayan her yerin her noktanın temiz, bakımlı ve göze hoş gelen bir ortama dönüştürülmesi işinin yönetilmesidir.
Bu kapsamda tüm istasyonlarımızda rutin olarak günlük, haftalık, aylık ve üç aylık periyotlarda temizlik işleri planlanır ve gerçekleştirilir. Bu işler genellikle süpürme, silme, yıkama, cilalama, toplama ve atık yönetim sistemine uygun olarak bertaraf etme işlerinden ibarettir. Bunun yanında ayrıca kurulan bir ekip tarafından belirlenen bazı zamanlarda yürüyen merdiven ve asansörlerin, tavan, duvar ve zeminlerin detaylı temizlikleri yapılarak cilalama ve boyama işleri de yürütülmektedir.
2020 yılında yaşanan pandemi sürecinde hijyen ve temizlik toplu ulaşım sistemlerinde en önemli konu haline gelmiştir. Bu konuya özel olarak rutin yapılan işlerin dışında istasyonlarımızda gerçekleştirilen bazı hijyen ve temizlik uygulamaları aşağıdaki gibidir;
 • Tüm istasyon giriş ve çıkışlarında yolcularımızın kolayca görüp erişebileceği yerlere dezenfektan cihazları asılmıştır,
 • İstasyonlarımızda yolcuların ve personelin temas ettikleri yüzeylerin (turnike kolları, merdiven trabzanları, yürüyen merdiven el bantları, asansör düğmeleri, gişe kol dayama yerleri, peronda bulunan oturaklar vb.) her gün sürekli ve düzenli olarak dezenfekte edilip temizlenmesine başlanmıştır,
 • Tüm istasyonlarımızda haftanın üç günü odalar, zeminler ve temas yüzeyleri püskürtme cihazı ile dezenfekte edilmeye başlamıştır,
 • Son istasyonumuz olan Fahrettin Altay İstasyonunda işletimdeki tüm metro araçlarının içlerinin yolcular indikten sonra püskürtme cihazı ile dezenfekte edilmeye başlanmıştır,
Geçtiğimiz 2020 yılı içinde yukarıda belirttiğimiz, planlayıp gerçekleştirdiğimiz tüm işlerin yanında farklı sayılabilecek başka işlerde söz konusudur;
 • Bornova İstasyonunda duvar kenarı oturak yerleri yenilenmiş ve çevre düzenlemesi kapsamında bitki ekimi gerçekleştirilmiştir,
 • Açık istasyonlarda turnike seviyelerinde çatı demirlerinin boyama işleri gerçekleştirilmiştir,
 • Yine açık istasyonlarda peron seviyesi çatı demirlerinin boyama işlerine başlanmış ve devam etmektedir,
 • Hilal ve Stadyum istasyonlarında turnike üstü uzay çatı demirlerinin boyama işlerine başlanmış ve devam etmektedir,
 • Sabit Tesisler Departmanı yardımıyla İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından tüm bisiklet park yerleri yenilenmiştir.
Kayıp Eşya Bulma / Teslim Etme Hizmeti:  Metro araçlarında ve istasyonlarında, tramvay araç ve duraklarında unutulan, terk edilen veya kaybedilen eşyalar personel tarafından ‘’kayıp eşya tutanağı’’ doldurularak bilgisayara kaydedilmekte ve Halkapınar metro istasyonunda kayıp eşya bürosunda bulundurulmaktadır. Eşyasını almak isteyen yolcular buradan ‘’kayıp eşya teslim formunu’’ doldurduktan sonra eşyalarını teslim alabilmektedirler.
2020 yılında toplam 3.360 adet kayıp eşya tespit edilmiş, bunlardan 736 sı sahibine teslim edilmiştir. Teslim edilen toplam eşya sayısının toplam bulunan eşya sayısına oranı:  % 22,2 olarak hesaplanmıştır.

 
SABİT TESİSLER DEPARTMANI
 
 
BİLGİ SİSTEMLERİ İYİLEŞTİRME FAALİYETLERİ
 
 • Kurumsal bakım ve muhasebe yazılımı ile ilgili veri tabanı iyileştirmeleri yapılmıştır.           
 • Kurumsal muhasebe yazılımı  (ERP) aktivasyon işlemleri gerçekleştirilmiştir.
 • Güvenlik yazılımları M1, T1 ve T2 hatlarında tüm bilgisayarlara kurulmuştur.
 • Evka 3 istasyonun yolcu yönlendirme Slim bilgisayarları, tavan arasından alınarak müdahalenin daha kolay olacağı gişeye taşınmıştır.
 • Salgın devam ederken, izinli personelin çalışmalarını sürdürebilmesi için kişisel VPN erişimleri güvenli olarak sağlanmıştır.
 • Sistem odası iklimlendirme sistemleri kontrol edilerek gerekli iyileştirmeler yapılmıştır.
 • Ana sunucudaki Enformasyon dizininin klasörü, yedek sunucu üzerine taşınmıştır. Kullanıcılara konu ile ilgili e-posta yolu ile bilgilendirme yapılmıştır.
 • Kurum bilgisayarlarının tozdan arındırma işlemleri yapılmıştır.
 • Ana sunucu üzerindeki Planlama ve Asistan klasörleri yedek sunucu üzerine aktarılmıştır.
 • HES kodu İzmirim Kart entegrasyonu için Bornova, Halkapınar, Çankaya, Konak, Üçyol, Göztepe ve Fahrettin Altay istasyonlarına kablosuz internet erişimi sağlanmıştır.
 • İzmir Metro A.Ş.’ne ait giriş lokasyonlarına HES kodu kontrolleri için kablosuz internet erişimleri sağlanmıştır.
 • Exchange server güvenlik sertifikası 12 Aralık 2021 tarihine kadar güncellenerek sisteme tanıtılmıştır.
 • Araç içi yolcu sayma sistemi Fahrettin Altay ve Evka 3 istasyonlarında aktif hale getirilerek bu istasyonlardan verilerin anlık olarak sunucuya iletimi sağlanmıştır.
 
 


 
 
   HAT BAKIM-ONARIM FAALİYETLERİ
 
 • 365 adet ?200 düşey gözlem ve tedbir bacasında, 241 adet ?225 diyagonal müdahale ve bakım menholünde, 42 adet ?150 diyagonal taşma deliklerinde ve 450 adet ?315 düşey drenaj filtrelerinde; yaklaşık 34.971 metrelik drenaj çalışmasıyla, 182 gece çalışmasında drenaj sisteminin çalışır halde kalması sağlanmıştır.
 
 • Ana hatta toplam 19 adet ahşap travers, 131 gergi kıskacı ve 94 trifon değiştirilmiştir.
 • Periyodik olarak yapılan toplamda 4.190 adet hat bakım- onarım işi tamamlandı.
 • Üçüncü rayın 40.000 metre  (36.000 metre ana hat, 4.000 metre depo) yılda 2 kez kontrolü yapıldı. Bu kontroller sırasında 244 adet insilatör, 95 adet konsol, 101 insilatör contası değiştirilmiştir.
 • Makas bölgelerinde 29 kez, düz hatta 17 kez buraj çalışması yapıldı. 98 kez kaynak dolgu ve taşlama yapılmıştır.
 
 • Evka-3 ve F.Altay makasların da toplam 416 adet makas bakımı tamamlandı. Ana hattın kalanın da ve Depo sahasında toplam 1020 adet makas bakımı yapıldı.
 • Ana hattın; Bölge - Sanayi istasyonları arasında 4 izole cebireli, Hatay - Göztepe istasyonları arası sağ hatta, 1 adet 10 metre düz kupon ray atılarak, 10 alüminotermit ray kaynağı dökülmüştür.
 • Taşlama makinası ile toplam 28.962 metre ray taşlaması yapılarak, hattın 7.492 metresi tam profile getirildi. Ayrıca 10 adet makas taşlama çalışması yapılmıştır.
 • Taşlama makinası ile toplam 28.962 metre ray taşlaması yapılarak, hattın 7.492 metresi tam profile getirildi. Ayrıca 10 adet makas taşlama çalışması yapılmıştır.
 • Engelli erişimi kapsamında, TS9111 standardının tarifi doğrultusunda merdiven altları dolaşım alanından çıkarıldı.
 • Halkapınar istasyonu sağ peron İzban’a geçiş yürüyen merdiven üstü çatı onarımı yapılmıştır.
 • Çankaya istasyonu sağ ve sol hat üstündeki yüksek tavanda lift ile asma tavan onarımı yapılmıştır.
                    


 
ASANSÖR VE YÜRÜYEN MERDİVEN İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
 
Tüm Yürüyen Merdiven ve Asansörler için ağır bakım planı oluşturulmuş ve pandemi dönemi içerisinde de uygulanmaya devam edilmiştir. Bu sayede gerek arıza sayısının azalması, gerekse ekipmanların çalışma süreleri sürekliliğinin artması sağlanmıştır.
 
Engelli erişiminin  en önemli parçalarından biri olan Asansör ve Yürüyen Merdivenlerin yenilenen ve yürürlüğe giren ilgili standartlar kapsamında yüklenici firma tarafından bakım ve gerekli revizyonları yapılmış olup, akredite kuruluşlar tarafından kontrol edilmiştir.
 
 
İSTASYONLARIN LED TEKNOLOJİSİ İLE AYDINLATILMASI: 2018 yılında tamamlanan “İstasyonların LED Teknolojisi ile Aydınlatılması” projesi kapsamında, metro istasyonlarının yolcuya açık alanlarının aydınlatma dönüşümü ile 2020 yılında toplam 1.304.910 kWh elektrik enerjisi tasarruf edilip bunun parasal karşılığı 781.706 TL’dir.
 
HABERLEŞME SİSTEMLERİ GELİŞTİRME ve EKLEME ÇALIŞMALARI: Atölye bakım hatlarına tren giriş çıkışı sırasında, güvenliğin sağlanabilmesi ve dikkatsizliklerden kaynaklı oluşabilecek kazaları önlemek için kapılara, sesli ve görsel uyarı sistemleri ile kumanda panellerinin montajı yapılmıştır.
 
IP KAMERA ÇALIŞMALARI: İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından İzmir Hafif Raylı Sistemi 4.Aşama Fahrettin Altay-Narlıdere Kaymakamlık Arası Yapım işi kapsamında, mevcut istasyonlardaki analog kamera sisteminin IP kamera sistemi ile değiştirilmesi işi kapsamında çalışmalar 30.09.2020 tarihinde başlamıştır. Çalışmalar halen devam etmektedir
COVID-19 SALGINI KAPSAMINDA YAPILAN ÇALIŞMALAR
 
 • Metro İstasyonlarına 5 Mart 2020 tarihinde, tüm istasyonlarımıza el dezenfektan makineleri monte edilerek devreye alınmıştır. Bu tarihten itibaren düzenli olarak, arıza giderim ve değişim çalışmaları yapılarak, istasyonlarımızın her giriş bölgesinde 1 adet dezenfektan cihazının çalışır durumda tutulması sağlanmaktadır.
 • 1 Nisan 2020 tarihinde Konak İstasyonuna termal kamera sistemi kurularak, girişlerde yolcular kontrollü şekilde istasyona alınmışlardır.
 • 16 Nisan 2020 tarihinde Konak istasyonuna takılan ve sonrasında ise tüm istasyonlara yaygınlaştırılarak tüm istasyonlarımızda 1 adet olacak şekilde maskematik cihazları montajları yapılmıştır. Pandemi süresince yolcularımızın tamamına yaklaşık 2 ay süreyle ücretsiz dağıtımı yapılan cerrahi maskeler, 14 Haziran 2020 tarihinden itibaren de maskematik cihazlarına validatör montajı yapılarak ücretli maske dağıtımına başlanılmıştır.
 • 14 Mayıs tarihinde, metro sahası dışında ücretsiz maske dağıtımının sağlanabilmesi için Şirinyer, Gaziemir ve Çiğli’de kullanılmak üzere toplam 3 adet seyyar maskematik ünitesi hizmete sunulmuştur.

 


KARŞIYAKA TRAMVAY İŞLETMESİ ARIZA BAKIM FAALİYETLERİ
 • 2020 yılında Karşıyaka Tramvay işletmesinde giderilen arıza sayısı toplam 401’dir.
2020 yılında Karşıyaka Tramvay İşletmesinde toplamda 25.401 adet bakım ve kontrol gerçekleşmiştir.
 
 • Sinyalizasyon ve Haberleşme Birimi olarak Otomatik makas, Manuel makas, Sinyalizasyon, Yangın İhbar Sistemi, Anons Sistemi, IP telefon Sistemi, Acil Çağrı İstasyonları, Yolcu Bilgilendirme Sistemi ve Kamera sistemlerini kapsayacak şekilde 8.747 adet bakım faaliyeti gerçekleşmiştir.
 
 • Güç Kaynağı ve Binalar Birimi olarak Trafo Merkezleri (AC – DC), Durak Aydınlatmaları, Jeneratör, UPS, Yangın Pompa Sistemi, Drenaj Pompa Sistemi, Yangın Dolapları, Klima, Isıtma Sistemi ve Soğutma sistemlerini kapsayacak şekilde toplam 2.440 adet bakım faaliyeti gerçekleşmiştir.
 
 • Hat ve Katener Birimi olarak Otomatik Kurp Yağlama Sistemi Bakımı, Hat Boyu Drenaj Bakımı ve Kontrolü, Hat Boyu Duba Bakım ve Kontrolü, Bina Yapı Kontrolü, Temizlik Aracı Bakımı, Hat Boyu Tabela ve Levha Bakım ve Kontrolleri, Katener Hattı Bakımı, Hat Boyu Mastik Kontrolü, Demirköprü Nefeslik ve Ankraj Bölgesi Kayar Mafsal Ölçüm ve Kontrolleri, Ray Sıcaklık Ölçümleri, Kaynak Jeneratör Bakımı ve Kontrüksiyon Köprü Yapı Kontrollerini içeren 14.214 adet bakım ve kontrol faaliyeti gerçekleşmiştir.
 
 • HAT TEMİZLİĞİ: 2020 yılında toplam 214.667 m hat temizliği yapılmıştır.
 
 
KARŞIYAKA TRAMVAY DURAKLARINDA YAPILAN ÇALIŞMALAR
Zemin İyileştirme Çalışması: Alaybey- Ataşehir durakları arasında tüm hat boyunca toplam 9 bölgede zemin iyileştirme çalışması yapılmıştır.
Katener Aydınlatma Çalışması: Alaybey- Ataşehir hattı boyunca katener direklerine montajı yapılan ledlerin enerji bağlantıları için kablo çekimi çalışması tamamlandı. Arızalı armatürlerin değişiminin yapılmasının ardından sistem devreye alınacaktır.
Demirköprü Led Çalışması: Bostanlı Demirköprü üzerindeki LEDler’in kontrolleri yapılarak arızalı olanların değişimi yapıldı, sistem devreye alındı.
Karşıyaka İskele Bolart Çalışması: Karşıyaka İskele önünde yaya geçidinin kullanılması için tramvay hattını ayıracak şekilde trafik ışıkları ve tramvay sinyalizasyon sistemi ile uyumlu çalışan bolart montajı yapıldı.
Duraklara Dezenfektan Cihazı ve 14 Kural Tabela Montajı: Salgın nedeni ile tüm duraklara dezenfektan cihazı ve bilgilendirme amacı ile kural tabelası montajı yapıldı.
MKSS Durak Düzenlemesi: MKSS durağında yapılan üst geçit ile durak bağlantısının yapılması için krom korkuluk ile yönlendirme ve durak girişine turnike montajı yapıldı.
Hemzemin Geçitlerin Boyanması: Karşıyaka tramvay hattında trafikle birleşen noktalardaki alanlar kırmızı boya ile boyandı.
 
Taşlama Çalışması: Karşıyaka Tramvay hattında ve depo alanında koruyucu tüm hatta ray taşlama çalışması yapılmıştır.
Menhol Çalışması: Kurp bölgelerinde karayolu ile ortak olan alanlarda ve trafo merkezleri ile hat arasında karayolu üzerinde bulunan kablo güzergahındaki menhollerde güçlendirme çalışması yapıldı.

   


 
KONAK TRAMVAY İŞLETMESİ ARIZA BAKIM FAALİYETLERİ
2020 Konak Tramvay İşletmesinde giderilen arıza sayısı toplam 1.274’tir.
2020 yılında Konak Tramvay İşletmesinde toplamda 22.771 adet bakım ve kontrol gerçekleşmiştir.
 • Sinyalizasyon ve Haberleşme Birimi olarak Otomatik makas, Manuel makas, Sinyalizasyon, Yangın İhbar Sistemi, Anons Sistemi, Acil Çağrı İstasyonları, Yolcu Bilgilendirme Sistemi ve Kamera sistemlerini kapsayacak şekilde 6.658 adet bakım faaliyeti gerçekleşmiştir.
 
 • Güç Kaynağı ve Binalar Birimi olarak Trafo Merkezleri, Jeneratör, UPS, Yangın Pompa Sistemi, Drenaj Pompa Sistemi, Klima, Isıtma Sistemi ve Soğutma sistemlerini kapsayacak şekilde 9.129 adet bakım faaliyeti gerçekleşmiştir.
 
 • Hat ve Katener Birimi olarak Otomatik Kurp ve Ray Yağlama Sistemi Bakımı, Hat Boyu Drenaj Bakımı ve Kontrolü, Bina Yapı Kontrolü, Temizlik Aracı Bakımı, Hat Boyu Tabela ve Levha Bakım ve Kontrolleri, Katener Hattı Bakımı, Hat Boyu Mastik Kontrolü, Kaynak Jeneratör Bakımlarını kapsayacak şekilde 6.984 adet bakım faaliyeti gerçekleşmiştir.
 
KONAK TRAMVAY DURAKLARINDA YAPILAN ÇALIŞMALAR
 • Katener Direkleri Aydınlatma Çalışması: Konak tramvayı güzergahında bulunan katener direklerine LED montajı yapılarak bölgesel olarak yaşanılabilecek aydınlatma sorunu çözülmek istenmiştir. Fahrettin Altay Kültürpark durakları arası montaj çalışmaları tamamlanmış, devreye alınmış ve testleri devam etmektedir.
 • Ada Peron Duraklardaki Su Giderleri İyileştirme Çalışmaları: Konak tramvayında ada peronlardaki durakların yağmur suyu giderleri çok dar olduğu için su giderleri çok sık tıkanmakta ve şiddetli yağışlarda durak içerisine ve oturaklara üzerine sular akmaktaydı. Su giderlerinin genişletme çalışması sonrası su giderlerinden kaynaklı taşmalar engellenmiştir.
 • Konak Tramvay Hattındaki Ana Yol İçerisindeki Depo Sahası Asfaltlama Çalışması: Konak tramvayı depo sahasının yan tarafındaki toprak yol  Fen İşleri Daire Başkanlığı’ nın çalışması sonucu  stabilize  yol haline getirilmiştir.
 • Zemin İyileştirme Çalışması: Halkapınar Fahrettin Altay durakları arasında tüm hat boyunca toplam 13 bölgede zemin iyileştirme çalışması yapılmıştır.
 • Konak Tramvayı Durakları Dezenfektan ve 14 Kural Levhası Montajı Çalışmaları: Konak tramvayı duraklarına salgın nedeniyle el dezenfektanı cihazı ve 14 kural bilgilendirme levhaları montajı yapılmıştır
 • Kablo Menhollerimizin Onarım Çalışması: Ana yollar üzerinde bulunan kablo menhol kasalarımız araçların sürekli üzerinden geçmesi sonucu betonlarından kırılarak deforme olmakta, ses ve menhol kasalarının oynama sonucu araçlar ve yayalar için tehlike oluşturmaktadır. Her ay menhollerin iyileştirilmesi için çimento ve hızlı donan grout harcı ile onarım çalışmaları yapılmaktadır.       
 
2020 TRAMVAY BİLGİ SİSTEMLERİ İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
 • Karşıyaka Tramvayı, Konak Tramvayı ve Metro için İngilizce ve Türkçe anons kayıtları yapılıp ses yükseklik değerleri aynı olacak şekilde ayarlanıp, kayıt dışı ortam sesleri temizlendikten sonra kullanıma sunulmuştur.
 
 • Konak Tramvayında ipecs santral'in ağ yapılandırması ayarlanarak bilgisayar üzerinden erişimi sağlanmıştır.
 
 • Karşıyaka ve Konak Tramvaylarında duraklar, trafo merkezleri, acil çağrı telefonları, idari odalarda bulunan ip telefonların numaraları düzenlenerek, Konak Tramvayında yeni ip telefonların santrale tanımlamaları yapılmıştır.
 
 • Konak Tramvayı Sabit Tesisler Teknik Atölye  TM-8’den çekilmiş olan 2 cat6 kablonun 1 adedine atölyede test yapılabilmesi için yolcu bilgilendirme vlan tanımlaması yapılmıştır. Diğer CAT 6 kablonun tanımlaması ise kamera vlan’ı olarak yapılmıştır. Bu sayede Teknik ekip yolcu bilgilendirme ve kamera arızalarını istasyona gitmeden atölyede test edebileceklerdir.
 
 • Karşıyaka ve Konak Tramvaylarındaki bilgisayarlarda yıllık temizlik ve bakım işlemleri tamamlanmıştır.
 
 • Karşıyaka ve Konak Tramvaylarında, nizamiyelere wireless kurularak tabletler ile HES kodu sorgulamasının yapılması sağlandı.
 
 • Tramvay Bilgi Sistemi yazılımının güncellemeleri Karşıyaka ve Konak tramvaylarında tamamlandı.
 
 

  
 
 
 
ARAÇLAR DEPARTMANI
 
Araçlar Müdürlüğü 2020 yılında, Metro’ da 45 ABB aracı, 42 CSR aracı ve 95 CNR aracından oluşan 182 araçlık metro araç filosunun ve Tramvay’da da 38 araçlık tramvay filosunun hazır bulunurluk, güvenilirlik ve müşteri memnuniyetini sağlamak için bakım onarım, revizyon, iyileştirme, geliştirme ve temizlik faaliyetlerine devam etmiştir. 
ARAÇLAR DEPARTMANI METRO ARAÇLARI İYİLEŞTİRİCİ FAALİYETLERİ
 
 
 • ABB Araçları boyama faaliyeti; Filomuzda bulunan 45 adet ABB aracıından 10 tanesinin iç-dış boyama işlemleri tamamlanmış olup, boyama öncesi ve sonrasını gösteren görseller aşağıda sunulmuştur.
 • 42 CSR aracında  42*3 = 126 adet  EPAC (FREN) ünitesi bakımı kendi atölyelerimizde yapıldı.
 • Her ay 50 adet olmak üzere 2020 yılı için  12*50 = 600 adet aks rulman bakımı yapılmıştır.
 
 • Ayda 4 araçta olmak üzere 2020 yılında 12* 4*3 = 144 adet bogi bakımı yapıldı.
 • Ayda 2 araçta yapılmak üzere 2020 yılında 12* 2 =24 araçta cer motor bakımı yapıldı.
 
 • KARŞIYAKA TRAMVAY ARAÇLARI ARIZA BAKIM FAALİYETLERİ
 
 • 2020 yılında Karşıyaka Tramvay işletmesinde giderilen arıza sayısı toplam 378’dir.
 • KONAK TRAMVAY ARAÇLARI ARIZA BAKIM FAALİYETLERİ
 
 • 2020 yılında Konak Tramvay İşletmesinde giderilen arıza sayısı toplam 690’dır.
 
ARAÇLAR DEPARTMANI TRAMVAY ARAÇLARI İYİLEŞTİRİCİ FAALİYETLERİ
 
 • Nostaljik Tramvayların üretimini yapan firma olan Garatren’e (Denizli) teknik geziler düzenlenmiş.  Üretimi gözetim aşamasında tespit edilen eksikler veya talep edilen iyileştirmeler firmaya bildirilmiştir.
 
 • 9 Eylül 2020 tarihinde Nostaljik Tramvay Hattımız ‘’BOYOZ’’ adlı tramvayımız ile işletime açılmıştır. 1 Aralık 2020 tarihinde Nostaljik Tramvayın ikinci aracı “ÇİĞDEM” de kontrol ve testler sonrası işletmeye alınmıştır Konak hattında araçlarımızın 2’ li kuplaj denemelerine başlanmıştır. Yapılan çalışmalarda kameralarımızın istenilen görüntü özelliğine ulaşmaması sebebiyle tüm araçlarımıza 4.74 MMI yazılımları atılmıştır.
 
 • Araçlarımızda bulunan kameraların sıkça arızalanması sebebi ile yeni AVC sistemi çalışmaları başlatılmıştır.
 • Kaplaması kalkan sürücü kapısı menteşelerinin, krom kaplama kapı menteşeleri ile değişimi yapılmıştır. Bu değişim,  Konak tramvay hattında bulunan 4 araçta uygulanmıştır. Yapılan testler sonucu, kaplamalarda herhangi bir sorun oluşmadığı görülerek filo bazında değişimlere başlanmıştır.
 
 
 • Tüm araçlarımızın kapı üstü sinyal lambalarının etrafında bulunan kapakların kaplamalarının kalktığı tespit edilmiştir, filo bazında değişim işlemi başlatılmıştır.
 • Cer invertörü içinde arıza meydana getiren kondansatörlerin, tüm araçlarımızda değişimi sağlanmıştır.
 

YERALTI TEKERLEK TORNASI UGE 180N ARIZA VE BAKIM FAALİYETİ : Karşıyaka Tramvay Atölyesinde bulunan yeraltı tekerlek torna makinesinde tekerlek setini kaldıran pistonlardan birinde arıza meydana gelmiştir.  Pandemi sebebiyle üretici firma gerekli müdaheleyi yapamamıştır.  
Araçların hatta gürültü yaparak çalışmasını önlemek için atölye ekibimiz tarafından yeraltı tekerlek torna tezgahına müdahale edilmiş arızanın giderilmesi sağlanmıştır.
 

     
 
HALKLA İLİŞKİLER BİRİMİ
 


METRO İŞLETMESİ YOLCU İSTEK VE ŞİKÂYETLERİ: Yolcu memnuniyetini sağlamayı hedef edinen ve TSE 10002 Müşteri Memnuniyeti ve Şikâyet Yönetimi Sistemi prensipleri doğrultusunda çalışan Halkla İlişkiler Birimi,  2020 yılında İzmir Metro işletmesine ait 2.494 başvuruyu kayıt altına almış ve cevaplamıştır.  Bunlardan 1.492’si şikayet konusu olup 29’u teşekkür olarak geri dönmüştür. 
METRO İŞLETMESİ ANKET DEĞERLENDİRME: Yolcu memnuniyetini ölçmek, yolcu profili ve yolculuk alışkanlıkları hakkında bilgi edinmek amacıyla ilk olarak 2010 yılında başladığımız anket çalışması yolcularımız tarafından benimsenmiş ve her ay binlerce yolcumuz ankete katılmıştır. Anketimiz 01 Ocak 2020’ den bu yana 13 soruluk yeni haliyle yayınlanmaktadır. Kurumsal web sayfamız ve 2014 yılı başından itibaren istasyonlarımıza yerleştirilen kiosklarla anket çalışmamız çok daha geniş yolcu kitlesine ulaşmıştır. Halen 17 istasyonumuzda 28 kiosk ve 10 engelli şarj cihazında anketimiz  yer almaktadır. Ayrıca İzmir Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Şube Müdürlüğü tarafından istasyonlarımıza konulan kiosklardan da yıl boyunca yolcuların ankete katılımı sağlanmıştır. 2020 yılında İzmir Metro kiosklarından, 7.827, web sayfasından 504 ve İBŞB Kioskları 9.922 katılım olmak üzere toplam 18.253 kişi ankete katılmıştır. 
      KARŞIYAKA TRAMVAY İŞLETMESİ YOLCU İSTEK VE ŞİKÂYETLERİ: 11 Nisan 2017 tarihinde yolculu işletime başlayan Karşıyaka Tramvayında, 2020 yılında toplam 277 başvuru kayıt altına alınmış ve cevaplamıştır. 

 


 
 
KONAK TRAMVAY İŞLETMESİ YOLCU İSTEK VE ŞİKÂYETLERİ: 24 Mart 2018’de yolculu deneme seferlerine başlayan Konak Tramvayında, yıl boyunca toplam 483 başvuru kayıt altına alınmış ve cevaplanmıştır.

 


SOSYAL FAALİYETLER: Yıl boyunca çeşitli kurumlardan ve  öğrencilerden aldığımız  sergi açma, teknik ve tanıtım amaçlı gezi, tez, ödev vb. çalışmalarda kullanılacak sokak sanatçıları performansı ve fotoğraf-video çekmek için farklı başvurular departmanımıza ulaşmıştır. Uygun bulunanların, denetimli olarak bir program içinde çalışmaları sağlanmıştır.  Bu çalışmaların yanı sıra pek çok etkinlik gerçekleşmiştir. İzmir Metro ve tramvay sistemleri, okullar tarafından eğitim ve gezme amaçlı olarak sıkça ziyaret edilmektedir. Departman olarak özellikle eğitim amaçlı gezilere önem vermekte ve eşlik ederek sistemi anlatmaktayız.

     
          


İZMİR METRO A.Ş.’NİN 20. KURULUŞ YILDÖNÜMÜ: İzmir Metro A.Ş bu yıl 20. Kuruluş yıldönümünü COVİD-19 önlemleri kapsamında İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Tunç SOYER’in katılımı ile kutladı.
 
İZMİR ENTERNASYONAL FUARINDA  8. YILIMIZ: 4-8 Eylül 2020 tarihlerinde 89. İzmir Enternasyonal Fuarında en ilgi çeken standıyla COVİD-19 kapsamında ziyaretçilerini karşıladı.
  
     
     
İZMİR METRO DERGİSİ: İçeriği İzmir Metro A.Ş. tarafından hazırlanan ve 2013 Şubatından itibaren yayına başlayan İzmir Metro Dergisi, bu yıl metro istasyonlarıyla beraber tramvay araçlarında da yer aldı. 2020 yılında 110. - 111. sayıları yayınlanmıştır.