YOLCU DESTEK HİZMETLERİ
İZMİR METRO A.Ş. işletimin başladığı Mayıs 2000 tarihinden itibaren, en önemli misyonu olan ‘hızlı, güvenilir, konforlu yolculuk’ anlayışına uygun olarak, yüksek verimlilik düzeyinde ve kaliteden ödün vermeden toplu taşımacılık hizmetini sürdürmüştür.
Toplu taşımacılık hizmetinin her aşamasında uluslar arası standartlara göre çalışma ilke ve kurallarını benimsemiş, uygulamıştır. Bu anlamda, verimli maliyet ve yatırım yöntemi esas alınmış; sürekli uygulanan eğitim programlarıyla personelin gelişimi sağlanmıştır. Öte yandan, yolcu sayısı ve memnuniyetini artırmak için, ulaşımda gecikmesiz, zamanında hizmet; yolcularla sürekli ve anında iletişim hedef alınmış, gerçekleştirilmiştir.
 
Günde yaklaşık 100 bin kişinin yolculuk ettiği metro sisteminin toplu ulaşımdaki öneminin bilincinde olarak, kendimizi ve şirketimizi geliştirmek amacıyla yaptığımız çalışmalar aralıksız devam etmiştir. Yeni hatların devam eden inşaat ve proje calışmaları ekibe ayrı bir heyecan katmış, daha büyük bir metro ulaşım sistemini yönetmenin alt yapısı şimdiden oluşturulmaya başlanmıştır.
 
         
 
Misyonunu hızlı, güvenilir konforlu toplu ulaşım ile sınırlı tutmayan İZMİR METRO A.Ş., kent kültür ve sanat hayatına katkıda bulunmayı da misyonuna eklemiştir. Şirket olarak her yıl 10 Kasım, Kuruluş yıldönümleri ve 29 Ekim gibi önemli tarihlerde; konserler, sergiler, dans gösterileri, konferanslar gibi çeşitli etkinlikler düzenlemeyi gelenek haline getirmiştir. 
Konak Metro İstasyonunda düzenlenen etkinlikler yolcular tarafından büyük ilgi görmekte ve desteklenmektedir. 
İzmir Metro A.Ş. yıl içinde işletimin başladığı tarihin yıldönümü olan Mayıs ayında 10 gün etkinlik düzenler. Konak, Fahrettin Altay ve Göztepe İstasyonunda sergiler, konferanslar, konser ve dans gösterileri düzenlenir. Her yıl 10 Kasım tarihini içine alacak şekilde Atatürk Haftası etkinlikleri, Çanakkale Zaferinin yıldönümü olan 18 Mart ve resmi bayramlarda fotoğraf sergileri hazırlanır. 

      
 
İzmir Metro A.Ş.’nin kendi etkinliklerinin yanı sıra, sergi alanı fotoğraf ve resimlerini sergilemek isteyen okul, dernek ve sivil toplum örgütlerinin çalışmalarına da tahsis edilmektedir.  Toplumsal bir amaç içeren, ticari olmayan, tamamen okulları ve sanat faaliyetinde bulunan öğrencileri teşvik amaçlı olan bu sergiler; uygun tarihlerde metro yolcusu ile buluşur.  Sanat galerisi anlayışı ile hizmet verilmediği için bireysel sergiler kabul edilmemektedir. Okullar ve kamu yararına hizmet veren dernekler, kuruluşlar; sergi yapma taleplerini Halkla İlişkiler Pazarlama Müdürlüğüne bildirir; tarih ve sergi konsepti uygun bulunduğu takdirde sergi yapılmasına onay verilir.
 
Metro taşımacılığının, çevreci bir ulaşım modeli olduğu gerçeğinden hareketle İZMİR METRO A.Ş. kentin yeşil dokusuna bir orman yaratarak da katkıda bulunmuştur. Milli Egemenlik Ormanında 11 bin fidanlık İzmir Metro Ormanı oluşturulmuştur.

İzmir Metro İstasyonlarında Sergi Açılmasına İlişkin Kurallar

  
1) İzmir Metro A.Ş. İstasyonlarında,  ticari ve siyasi içerik taşıyan etkinlikler düzenlenemez, satış yapılamaz.
 
2) Siyasi içerikli afiş, pankart açılamaz, propaganda mahiyetli çalışma yapılamaz, cevap hakkı gerektirecek içerikte mesajlar verilemez.
 
3) Metro yolcularını rahatsız edecek veya işletimi sıkıntıya sokacak ses ve görüntü düzeni kurulamaz.
 
4) Sergi açılacak istasyon ve alan İzmir Metro A.Ş. tarafından belirlenir, uygun görülmeyen istasyon ve alanlarda sergi açılmasına izin verilmez.
 
5) Sergi süresi İzmir Metro A.Ş. yönetiminin bilgisi ve onayı ile belirlenir.
 
6) Sergilenecek materyaller önceden yönetime gösterilerek onay alınır.
 
7) Dışarıdan sergi malzemeleri getirilmez, İzmir Metrosunun sergi panoları kullanılır.
 
8) Sergilenen eserlerin sorumluluğu, sergiyi açan kişi veya kuruluşa aittir. Metro Güvenlik personeli serginin gözetimini yapar ancak nihai sorumluluk sergiyi açanlara aittir.
 
9) Sergi için kullanılan pano vb. eşyalar, Metro A.Ş.’nin demirbaşıdır, bunlara zarar verilemez.  Sergi düzenleyenler objelerini panolara yaymak ve toplamakla yükümlüdür.
 
10) Sergi için yapılacak davet, ağırlama gibi organizasyonlar sergiyi  düzenleyenlerin sorumluluğundadır.
 
11) Resim veya fotoğraf sergilerinin kişisel çalışmalardan değil, bir topluluğa ait olması öngörülmüştür. Okullar, dernekler, hobi grupları, meslek odaları vb yerlere mensup olanların karma çalışmaları , yukarıda belirtilen kurallara uygun olduğu takdirde sergilenir. 
 
12) Etkinlik öncesi veya sırasında bu kuralları ihlal edici durumların doğması halinde İzmir Metro A.Ş. etkinliğe tek taraflı olarak son verebilir.