KURUMSAL
ÖNSÖZ

Sağlıklı ve yaşanabilir bir kent olan İzmir’e ve İzmirliye hizmet vermek için tüm gücünü ortaya koyan İzmir Metrosu, günden güne büyüyen ulaşım ağında; bugün itibariyle Metro ve Tramvay sistemi filosundaki toplam 220 araç ile 2000 yılından bu yana planlı, emniyetli, güvenilir, temiz, çağdaş, ucuz ve çevreye duyarlı ulaşım modeli sergilemektedir.
Sahip olduğu TS-EN-ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi, TS-EN-ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi,  TS-18001:2014 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi, TS-ISO 10002:2014 Müşteri Memnuniyeti ve Şikâyet Yönetim Sistemi ve TS-EN-ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Standartları Belgeleri ile hizmet kalitesini tüm sistemlerinde iyileştirerek geliştirmeye devam etmektedir.
Çağdaş kent ve kentli bilinci ile daha az enerji tüketilmesi, doğal kaynakların verimli kullanılması ve çevre kirliliğinin azaltılması için tüm faaliyetlerinde hassasiyetini sürdürmekte, Sürdürülebilir Toplu Taşımacılık İlkeleri doğrultusunda hareket etmektedir. 2011 yılında Uluslararası Toplu Taşımacılar Birliği-UITP ile imzalamış olduğu “Sürdürülebilir Gelişme Beyannamesi” bu çağdaş bilincin bir belgesidir. Araçlarımızda uygulanan “Tasarruflu Sürüş Tekniği” ile de İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin, Sürdürülebilir Enerji Eylem Planı kapsamında karbondioksit salınımını 2020 yılına kadar yüzde 20 azaltma hedefine destek olmaktadır.
İzmir Metrosu, 2013 yılında almaya hak kazandığı 3 yıldızlı Kırmızı Bayrak ile toplumun her bireyine eşit ulaşım hizmeti sağlayabilme anlayışıyla engelli vatandaşlarımızın hareket özgürlüğünü arttıracak, sosyal ve ekonomik hayata dahil olmalarını sağlayacak bir köprü olma misyonunu da belgelemektedir.
Hayata geçirilen yeni projelerle sürekli büyümekte ve gelişmekte olan İzmir Metrosu, yapımı devam etmekte olan Fahrettin Altay- Narlıdere uzantısıyla 7 km daha uzayacaktır. Bir diğer proje de 11 km hat uzunluğundaki Tam Otomatik Sürücüsüz Buca–Üçyol projesidir. Her iki projenin tamamlanmasıyla, İzmir Metrosu, 40 km’ye varan hat uzunluğuna ve 35 istasyona ulaşmış olacaktır. Bu projelere ilaveten yolculuk talebinin yüksek olduğu 14 istasyon ve 11 km uzunluğunda planlanan Çiğli Tramvay Projesi de hizmete alınacaktır. Bugün, yılda 100 milyona ulaşan yolcu sayısı ile entegre ulaşım sisteminin bir parçası olan İzmir Metrosu, günden güne artan yolcu sayısı ile İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin İzmir Ulaşım Ana Planı- 2030 hedeflerine ulaşmasında en yüksek katkıyı sağlamaya devam edecektir.
                                                                                                                                                                                                                 ENTEGRE YÖNETİM SİSTEMİMİZ ve BELGELERİMİZ

TS EN ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi,
 TS EN ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi,
 TS 18001:2014 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi,
  TS ISO 10002:2014 Müşteri Memnuniyeti ve Şikâyet Yönetim Sistemi,
   TS EN ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi.

 
İzmir Metro A.Ş., İzmir halkının yaşam kalitesini arttırmak, hayatını kolaylaştırmak için kaliteli, konforlu, ekonomik, emniyetli ve güvenli toplu taşıma hizmeti sunmak ve yolcularımızın beklentilerini en üst düzeyde karşılayarak, memnuniyetlerini sürekli arttırmayı hedef edinmiştir.
Bu amaçla 2008 yılında yapılan çalışmalar sonucu; Kalite Yönetim Sistemi, Çevre Yönetim Sistemi, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi standartları TSE tarafından belgelendirilerek Entegre Yönetim Sistemi kurulmuş bu çalışmaları takiben 2011 yılında Müşteri Memnuniyeti ve Şikâyet Yönetim Sistemi ve Enerji Yönetim Sistemi belgeleri alınarak sisteme dahil edilmiştir.
Şirketimiz faaliyetleri ile ilgili bütün çevresel konuları saptamaya yönelik, planlı ve koordineli bir çalışma yaparak, gerçekleştirilen tüm faaliyetlerin çevreye etki ve riskleri belirlenerek analiz edilmiş, hem departmanlar hem de şirket bazında çevre, amaç ve hedefleri saptanmıştır.
Personelimizi, işyerinde karşılaşabileceği olumsuz etkilerinden ve kazalardan koruyarak, rahat, güvenli ortamlarda çalışmalarını sağlamak; sağlık ve güvenliklerini etkileyebilecek istenmeyen koşulların ortadan kaldırılması amacıyla her türlü tehlike ve risk analizleri yapılmıştır. Yapılan risk analizleri neticesinde hazırlanan iş sağlığı ve güvenliği programları vasıtasıyla yapılması planlanan faaliyetler takip edilmektedir.
Entegre Yönetim Sisteminde, istenilen başarı seviyesine ulaşılabilmesi için uygulanan; Kalite, Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği, Müşteri Memnuniyeti ve Şikâyeti ve Enerji Yönetimi programlarına herkesin katılımının sağlanması esastır. Entegre Yönetim Sistemi bireysel olarak gerçekleştirilmesi mümkün olmayan bir grup etkinliğidir ve ekip çalışmasını gerektirir. Çalışanın iyi koşullarda etkin çalışmasını sağlamak,  çalışma ortamı ile ilgili beklentilerini anlamak için yılda bir kez Çalışan Memnuniyet Anketi yapılmaktadır. Çalışma koşullarının fiziksel ve ruhsal uygunluğunun yanı sıra İş Sağlığı ve Güvenliği uygulamaları, yemek hizmeti ve eğitimler hakkında tüm çalışanların görüşleri objektif koşullar altında alınır ve değerlendirilir. Bunun yanı sıra personelimizin yaşam kalitesini arttırmasını desteklemek üzere Psikolojik Danışmanlık, Çocuk ve Aile Danışmanlığı, Anne-Bebek Programı, İş –Özel Yaşam Dengesi, Tıbbi Danışmanlık, Uyku Sağlığı Danışmalığı, Beslenme ve Diyet Danışmanlığı, Eğitim Danışmanlığı, Mali ve Hukuki Danışmanlık ve Concierge (Bilgilendirme) konularında 7/24 faydalanabileceği Çalışan Destek Programı hizmeti alınmaktadır.
Entegre Yönetim Sisteminde hataları önlemek ve kaliteye ulaşmak, üst yönetimden başlayarak hizmet sunma sürecinde görev alan tüm çalışanların sorumluluğundadır. Bu sistemin uygulamaya konulması ile İzmir Metro A.Ş.’nin, Kalite, Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği, Müşteri Memnuniyeti ve Şikâyeti ve Enerji Yönetimi politika ve hedefleri yazılı duruma getirilmiş olup tüm çalışanlar tarafından bilinmekte ve izlenmektedir. Tüm çalışanların görev, yetki ve sorumlulukları belirlenmekte ve ortada sahipsiz iş kalmamaktadır.
Çağımızın gereklerine uygun bir yapılanma şekli ile görev sorumluluğu ve dağılımına sahip olan İzmir Metro A.Ş., sorumluluklarının bilincinde olarak, İzmir halkının kendisinden beklentilerine, Kalite, Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği, Müşteri Memnuniyeti ve Şikayeti, Enerji  Yönetimi kavramı kapsamında cevap vermenin gerekliliğinden hareketle, insanlara çok daha yararlı hizmetler vermeye devam edecektir.
 
 
METRO VE TRAMVAY İŞLETMELERİ 2018 YILI FAALİYETLERİ
  
İNSAN KAYNAKLARI DEPARTMANI
2018 YILI EĞİTİMLERİ: Eğitimler, tüm departmanların İnsan Kaynakları Müdürlüğü’ne göndermiş olduğu talepler doğrultusunda hazırlanan Yıllık Eğitim Planına uygun olarak ve oluşan ek eğitim talepleri de dikkate alınarak gerçekleştirilmekte ve takip edilmektedir. 2018 yılında gerçekleştirilen eğitimlere ilişkin bilgiler aşağıda yer almaktadır.
 
Toplam eğitim süresi (adam saat)                    : 50.224
Çalışan personel sayısı                                         : 660
Kişi başına düşen eğitim saati                           : 76,09 saat
 
TEKNİK EMNİYET DEPARTMANI
 
Acil Durum Tatbikatları yapılarak her çalışanın acil durumlara hazırlıklı olması ve almış olduğu eğitimlerin tazelenmesi sağlanmıştır. 2018 yılında öngörülmüş 15 adet acil durum senaryosu hazırlanmış ve toplam 21 adet tatbikat gerçekleştirilmiştir. Bu tatbikatlar masabaşı uygulamalarıyla da sürekli geliştirilmekte ve acil durum hallerinde dikkat edilmesi gereken hususlar tespit edilerek kuralların iyileştirilmesi sağlanmaktadır.
 
Tatbikatların amacı, işletmemiz genelinde olası acil durum olaylarına tüm çalışanlarımızı hazır ve yeterli kılmak aynı zamanda da oluşan olayların zararlarını en az seviyeye indirebilme yöntemlerini tespit etmektir.
 
Ayrıca, İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ve İzmir Metrosu’nun ortak düzenlediği “Tramvayda Yangın” ve “Tünel İçinde Tren Yangını” Tatbikatı da yapılmaktadır. Bu çalışmalarla kurumlar arası işbirliği veriminin artırılması sağlanmakta, İzmir Tramvay hatlarında, İzmir Metrosu İstasyon ve Tünellerinde yangına erişim, müdahale, arama ve kurtarma çalışmalarının nasıl bir işleyişle ilerleyeceği belirlenmekte, izlenecek yöntem ve usuller yerinde prova edilmektedir.
 
TRAFİK işletme DEPARTMANI
2018 Yılında İzmir Metrosunda toplam 166.356 adet sefer gerçekleştirilmiş olup yıllık hedef değeri       % 99,50 olan Sefer Planı gerçekleştirme oranı  %99,33' tür. Yıllık hedef değeri % 99,70 olan tam zamanında kalkış yapılan seferlerimizin oranı yıl boyunca %99,67 olarak gerçekleşmiştir. Taşınan yolcu sayısı 99.048.043 kişidir. Bu sayıya tam İzmirimkart, indirimli İzmirimkart  ile İzmirimkartlı serbest geçiş sayıları ve yasal serbest geçiş hakkı tanınmış kart sahibi yolcu sayısı dahildir. Buna bağlı olarak doluluk oranı %65,23’ tür. Doluluk oranındaki yıllık hedef %70 olarak belirlenmiştir. Yıl boyunca araç başına enerji tüketimi değeri ortalama 2,47 kWh/araç-km olarak gerçekleşmiştir. Enerji tüketimi hedefi; ilkbahar-sonbahar döneminde (Mart-Nisan-Mayıs/Eylül-Ekim-Kasım) en fazla 2,75 kWh/araç-km ve yaz-kış döneminde (Haziran-Temmuz-Ağustos/Aralık-Ocak-Şubat)  en fazla 3 kWh/araç-km `dir.
 
KARŞIYAKA TRAMVAY İŞLETMESİ
                                                                               
2018 Yılında Karşıyaka Tramvayı’nda toplam 90.089 adet sefer gerçekleştirilmiş olup Sefer Planı gerçekleştirme oranı  %99,45 tir. Tam zamanında kalkış yapılan seferlerimizin oranı yıl boyunca %99,60 olarak gerçekleşmiştir.
 
KONAK TRAMVAY İŞLETMESİ
2018 Yılında Konak Tramvayı’nda toplam 55.885 adet sefer gerçekleştirilmiş olup Sefer Planı gerçekleştirme oranı %97.73’ tür. Tam zamanında kalkış yapılan seferlerimizin oranı yıl boyunca %98.09 olarak gerçekleşmiştir.

İSTASYONLAR DEPARTMANI
İstasyonların İşletimi: İstasyonlar Departmanı, İstasyon Şef, Operatör,  Özel Güvenlik Görevlisi ve Temizlik personeliyle hızlı, güvenilir, emniyetli ve konforlu bir yolculuk hizmetinin sağlanmasını yönetir.
İstasyonlarımızda meydana gelen kaza, yaralanma, istasyon veya trende rahatsızlanma olaylarında, ambulans gelinceye kadar ilk yardım sertifikalı personel tarafından yolcuya ilk müdahale gerçekleştirilmiştir.
İstasyon personeli trafik kontrol merkezi ile koordineli bir biçimde, istasyonlarımızda yıl boyunca meydana gelen 477 olumsuz olayı, ilgili acil durum prosedürü çerçevesinde yönetmiştir. Personelin olaya doğru yaklaşımı ve acil yardım ekiplerinin de müdahalesiyle olaylar, yolcu ve tren işletimini etkilemeden çözümlenmiştir.
İstasyonlarda Güvenlik Hizmeti: 2018 yıl sonu itibariyle 17 İstasyonumuzda İzenerji A.Ş.’ye bağlı 212 Özel Güvenlik Görevlisi hizmet vermektedir. Her ay kılık kıyafetten, turnike başındaki görev ifasına, işletim dışı saatlerde yapılan güvenlik kontrollerinden, mesai ve dinlenme saatlerine riayete kadar 20 farklı değerlendirme kriteri üzerinden yapılan değerlendirmelerde ortalama 80 puanın altında kalan Ö.G.G. personeli şirketince gerekli olduğu konularda tazeleme eğitimine tabi tutulmuştur.
İstasyonlarda Temizlik Hizmeti: İstasyon içi ve yakın çevresini kapsayan dış mıntıka, giriş çıkışlar, sabit ve yürüyen merdivenler, asansörler, boş ve teknik odalar, peron boyu hat temizlikleri, yolcu geçiş güzergâhlarının zemin cilalaması v.b, temizlik işleri Temizlik Görevlileri tarafından uygun şekilde yapılmış ve uygunluğu İstasyon Şef ve Operatörleri tarafından Temizlik İş Emri ve Değerlendirme Formları ile değerlendirilmiştir.
Ayrıca kurulan ağır temizlik ekibi ile istasyonlarda ağır bakım programları çalışmaları devam etmektedir. Ağır bakım işi kapsamında istasyonlarda yürüyen merdiven ve asansörlerin, tavan, duvar ve zeminlerin detaylı temizlikleri yapılarak cilalama ve boyama işi yürütülmektedir.
İstasyonlarda Kayıp Eşya: 2018 yılı içerisinde istasyonlarımızda ve Tramway duraklarımızda toplam 3.916 adet kayıp eşya tespit edilmiş, bunlardan 1.013 adet kayıp eşya sahibine teslim edilmiştir.
 
SABİT TESİSLER DEPARTMANI
 
BİLGİ SİSTEMLERİ İYİLEŞTİRME FAALİYETLERİ:
 • Güvenlik sistemi ve yazılımları İzmir Metro, Karşıyaka ve Konak Tramvaylarında kullanıcı ve sunucu bilgisayarlarına istisnasız kurulmuş ve şifreleme sistemleri ile güvenceye alınmıştır.
 • Sabit Tesisler yeni binasında network erişimleri fiber üzerinden sağlandı ve testleri yapılmıştır.
 • İzmir Metro sistem odasındaki ana sunucunun yedekleme güvenliğini arttırmak amacı ile Toros Bilgi Ağları merkezinde, yedek sunucu aktif hale getirilmiştir.
 •  Şirket içi mail sunucusunun, sertifika uygulamaları güncellenerek çalışma tamamlandı.
 • Konak Tramvayanın scada sistemi altyapı network bağlantısı kuruldu.
 • Konak ve Karşıyaka Tramvaylarında firewall kurulumları yapıldı.
 • Konak ve Karşıyaka Tramvaylarında zaman sunucusu NTP server aktif hale getirildi.
 • Konak tramvayının kullanıcı internet bağlantıları Ünibel A. Ş  ile görüşülerek aktif hale getirildi.
 • Konak ve Karşıyaka Tramvaylarında PDKS yazılımının yeni sürümlerinin kurulumları gerçekleşmiştir.
 • Konak ve Karşıyaka tramvayların için Toros Bilgi Ağları merkezinde yedek sunucu aktif hale getirilmiştir.
 
HAT BAKIM-ONARIM FAALİYETLERİ
 • 8 adet kuyruk makasının toplamda 245 kez, 35 adet ana hat makasının toplamda 520 kez 47 adet depo makaslarının 622 kez yağlaması yapıldı.
 • 448 adet ?200 düşey gözlem ve tedbir bacasında, 149 adet ?225 müdahale ve bakım menholünde, 448 adet ?150 diyagonel taşma deliklerinde; 143 gece çalışmasıyla drenaj sisteminin çalışır halde kalması sağlandı.
 • Depo alanında 12 aylık tesisat kontrolü gerçekleştirildi.
 • Yard alanında bulunan 55 adet nefesliğin kontrolü yapıldı.
 • 17 İstasyonun 12 aylık bakımları kapsamında toplam 204 kez genel kontrolden geçirildi.
 • Ray sıcaklığı ölçümü yaz mevsimi boyunca 100 kez, kış mevsimi boyunca ise 450 kez yapıldı.
 • 36.000 metrelik alanda yer alan kablo kanal kapakları 2 kez kontrol edilip gerekli düzenlemeler yapıldı.
 • Ana hat ve depo alanında toplam 30 adet ahşap travers değiştirildi.
 • Depo alanında 94 kez makas mekanizmalarının yağlaması yapıldı.
 • Ana hatta bulunan 228 izole cebre bölgesi 6 aylık periyotlarla toplamda 456 kez izole cebrelerinin bakımı gerçekleştirildi.
 • Üçüncü rayın 40.000 metre  (36.000 metre ana hat, 4.000 metre depo ) yılda 2 kez kontrolü yapıldı ve 127 adet insilatör, 34 adet konsol değiştirildi.
 • Makas bölgelerinde 28 kez buraj çalışması yapıldı. 27 kez kaynak dolgu ve taşlama yapıldı.
 • Hat boyunca bulunan 43 adet makasın 3 aylık periyotlarla 172 kez ölçümleri yapılıp tadilatları gerçekleştirildi.
 • Periyodik olarak yapılan toplamda 1.770 adet hat bakım- onarım işi tamamlandı.
 • Yıl boyunca bildirilen toplam 1.166 adet arıza giderildi.
 • Taşlama makinası ile toplam 7.746 metre ray taşlama yapıldı. Ayrıca 3 adet makas taşlama çalışması yapılmıştır.
                    
YERALTI TREN PARKI ÇALIŞMALARI: 24.12.2015 tarihinde ilgili yüklenicilere yer teslimi yapılarak başlayan Yeraltı Yeni Tren Parkı Tesisleri Yapımı İşi kapsamında mevcut atölye ve park sahamız dâhilindeki inşaat çalışmaları devam etmektedir.
 
ATÖLYE GENİŞLETME ÇALIŞMALARI: 23.03.2016 tarihinde sözleşmesi imzalanan Halkapınar Araç Bakım Atölye Binasının Genişletilmesi İşi kapsamında çalışmalar tamamlanmış olup geçici kabul aşamasındadır.
 
ASANSÖR VE YÜRÜYEN MERDİVEN İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI: Asansör ve Yürüyen Merdiven iyileştirme çalışmaları kapsamında 2018 yılında 2 adet hidrolik tahrikli asansör demontaj edilerek yerine makine dairesiz elektrikli asansör montajı yapıldı. 2017-2018 sözleşme döneminde Üçyol Meydan, Çankaya İkiçeşmelik, Çankaya Fevzipaşa, Halkapınar dış asansör, Konak Bahribaba ve Konak Park asansörlerinin revizyonu yapılmıştır.
 
Enerji maliyetlerini azaltmak amacıyla Üçyol istasyonunda 20 adet Kone marka dahili tip yürüyen merdivenin kumanda panosu değişerek hız kontrol cihazlı sisteme geçiş yapılmıştır. İstasyon elektrik odasında her yürüyen merdivenin bir Termik Manyetik Şalteri bulunmaktadır. Aynı uzunlukta ve teknik özelliklerde yan yana bulunan ve panosu değişen 751Y-01-BPA5 ile panosu değişmeyen 751Y-01-BPA6 yürüyen merdivenlerinin Termik Manyetik Şalter çıkışlarına sayaç bağlanmıştır. Düzenli periyotlarda alınan sayaç değerleri kıyaslanmıştır. Revizyon yapılan hız kontrol cihazlı yürüyen merdivenin diğerine oranla ortalama %56 elektrik tasarrufu sağladığı gözlemlenmiştir.
 
Engelli erişiminin  en önemli parçalarından biri olan Asansör ve Yürüyen Merdivenlerin yürürlükte bulunan ilgili standartlar kapsamında yüklenici firma ve akredite kuruluşlar tarafından bakım ve revizyonları yapılmıştır.
 
LED AYDINLATMA DÖNÜŞÜMLERİ: Gelişen teknoloji ile birlikte istasyon aydınlatmalarının, LED aydınlatmalara dönüştürülmesi ile ilgili 2017 yılında çalışmalara başlanılmıştır. Çeşitli firmalardan numuneler alınıp atölye ortamı ve istasyonlarda denemeler yapılmıştır. Dönüşüm için yapılan çalışmalarda mevcut durum ile LED aydınlatma birçok yönden karşılaştırılmıştır. Ürün temin maliyeti, ömür, çalışma verimi, vb. konular mukayese edilmiştir.
“ İstasyonların LED Teknolojisi ile Aydınlatılması” proje kapsamında, metro istasyonlarının yolcuya açık alanlarının aydınlatılması için 4000 adet 4000K, 2000 adet 6500K LED Tube(120 cm) ve 1000 adet 4000K LED Panel (60x60 cm) armatürler kullanılmıştır.
Sözleşmenin teslim koşul ve programına göre yüklenici firma tarafından teslim edilen malların geçici kabul işlemleri ile ilgili olarak çalışma fonksiyonları ve muayeneleri şartnameye göre yapılmıştır.
 
KARŞIYAKA TRAMVAY İŞLETMESİ ARIZA BAKIM FAALİYETLERİ:
 2018 yılında Karşıyaka Tramvay İşletmesinde toplamda 17.295 adet bakım ve kontrol gerçekleşmiştir.
 
 • Sinyalizasyon ve Haberleşme Birimi olarak Otomatik makas, Manuel makas, Sinyalizasyon, Yangın İhbar Sistemi, Anons Sistemi, IP telefon Sistemi, Acil Çağrı İstasyonları, Yolcu Bilgilendirme Sistemi ve Kamera sistemlerini kapsayacak şekilde 2816 adet bakım faaliyeti gerçekleşmiştir.
 
 • Güç Kaynağı ve Binalar Birimi olarak Trafo Merkezleri (AC – DC), Jeneratör, UPS, Yangın Pompa Sistemi, Drenaj Pompa Sistemi, Yangın Dolapları,Klima, Isıtma Sistemi ve Soğutma sistemlerini kapsayacak şekilde toplam 1296 adet bakım faaliyeti gerçekleşmiştir.
 
 • Hat ve Katener Birimi olarak Otomatik Kurp Yağlama Sistemi Bakımı, Hat Boyu Drenaj Bakımı ve Kontrolü, Hat Boyu Duba Bakım ve Kontrolü, Bina Yapı Kontrolü, Temizlik Aracı Bakımı, Hat Boyu Tabela ve Levha Bakım ve Kontrolleri, Katener Hattı Bakımı, Hat Boyu Mastik Kontrolü, Demirköprü Nefeslik ve Ankraj Bölgesi Kayar Mafsal Ölçüm ve Kontrolleri, Ray Sıcaklık Ölçümleri, Kaynak Jeneratör Bakımı ve Kontrüksiyon Köprü Yapı Kontrollerini içeren 13.183 adet bakım ve kontrol faaliyeti gerçekleşmiştir.
 
 HAT TEMİZLİĞİ: 2018 yılında toplam 922.401 m hat temizliği yapılmıştır.
  
 
KARŞIYAKA TRAMVAY DURAKLARINDA YAPILAN ÇALIŞMALAR: 2018 yılında tramvay duraklarında bulunan güvenlik kabinetlerine dış kaplama yapılarak daha modern ve iç kısmının daha kullanışlı olması sağlanmıştır. İç kısımda bulunan normal kapılar yerine otomatik panjur konularak iç mekanda daha rahat hareket edilmesi hedeflenmiştir.
 
2018 yılında tramvay duraklarında LED aydınlatma çalışması yapılmıştır.
   
KONAK TRAMVAY İŞLETMESİ ARIZA BAKIM FAALİYETLERİ:
2018 yılında Konak Tramvayında gerçekleşen bakımlar:
 • Sinyalizasyon ve Haberleşme Birimi olarak Otomatik makas, Manuel makas, Sinyalizasyon, Yangın İhbar Sistemi, Anons Sistemi, Acil Çağrı İstasyonları, Yolcu Bilgilendirme Sistemi ve Kamera sistemlerini kapsayacak şekilde planlanan 1.574 bakımın 1.476 sı gerçekleşmiştir.
 
 • Güç Kaynağı ve Binalar Birimi olarak Trafo Merkezleri, Jeneratör, UPS, Yangın Pompa Sistemi, Drenaj Pompa Sistemi, Klima, Isıtma Sistemi ve Soğutma sistemlerini kapsayacak şekilde planlanan 549 bakımın 506’sı gerçekleşmiştir.
 
 • Hat ve Katener Birimi olarak Otomatik Kurp ve Ray Yağlama Sistemi Bakımı, Hat Boyu Drenaj Bakımı ve Kontrolü, Bina Yapı Kontrolü, Temizlik Aracı Bakımı, Hat Boyu Tabela ve Levha Bakım ve Kontrolleri, Katener Hattı Bakımı, Hat Boyu Mastik Kontrolü, Kaynak Jeneratör Bakımlarını kapsayacak şekilde planlanan 2807 bakımın  bakımın 2.621 i belirlenen sürede gerçekleşmiştir.
HAT TEMİZLİĞİ: 2018 yılında toplam 525.199 m hat temizliği yapılmıştır.
 
ARAÇLAR DEPARTMANI
 
Araçlar Müdürlüğü 2018 yılında, Metro’ da 45 ABB aracı ve 42 CSR aracı ve 95 CNR aracından oluşan 182 araçlık filosu; Karşıyaka Tramvay’ ında 17 araçlık filosu ve Mart ayında işletime giren Konak Tramvay’ ında 21 araçlık filosu ile hazır bulunurluk, güvenilirlik ve müşteri memnuniyetini sağlamak için bakım onarım, revizyon, iyileştirme, geliştirme ve temizlik faaliyetlerine devam etmiştir. 
 
ARAÇLAR DEPARTMANI İYİLEŞTİRİCİ FAALİYETLERİ
 
AKS RULMAN REVİZYONİST BAKIMLARI: Hizmet alım yöntemiyle revizyonist bakımları dışarıdan alınan aks rulmanlarının bakımları Ekim 2018 tarihinden itibaren bünyemizde yapılmaya başlanmış olup bu kapsamda rulmanların kullanım ömürleri uzamış ve ekonomik olarak fayda sağlanmıştır.
• Dışarda bakımı yapılan rulmanlarda yaşanan boşluk ve sıkışma sorunları kendi bünyemizde yapılan bakımlarla sonlandırılmıştır.
• Dışarıda bakımı yapılan bir rulman için maliyet adet ücret 320 Euro iken kendi bünyemizde yapılan rulmana harcanan malzeme gideri adet ücreti 30 TL olarak hesaplanmıştır.
• 2018 yılında Ekim Ayından itibaren toplam 40 adet rulman bakımı kendi bünyemizce yapılmış olup 79.600 TL kar edilmiştir.
• Yapılan bakımla rulman ömrü 1.000.000 km daha uzatılmış olmaktadır.
• Filonun tamamında 182*12=2184 adet aks rulmanı revizyonist bakımı atölyemiz olanaklarıyla yapılarak toplamda 4.346.160 TL tasarruf sağlanacaktır.
ARAÇLAR DEPARTMANI DÜZELTİCİ FAALİYETLERİ
 
518 NOLU ARACI FAALİYETE ALMA ÇALIŞMALARI: 08.01.2016 tarihinde hat dışındaki bir işletmeden taşınan konteynerin metro vagonu ile teması sonucunda, 518 numaralı tren kullanılamaz duruma gelmişti. Hasarlı aracı inceleyerek hasar kayıtları çıkarıldı. İlk olarak  vagonun düzeltilme işi için aracın iç ve dış ekipmanları tamamen söküldü. Süreç, kaportanın düzeltilmesiyle devam etti. Ardından aracın iç ekipmanları, kompresör, bölümler arası sinyal kablo demetleri, klimalar, iç ve dış kaplamalar, koltuklar ve boyama işlemleri tamamlanarak araç yenilenen bogiler üzerine indirildi. Burada tüm mekanik ve elektrik bağlantıları tamamlandı; cer motoru, körük ve klima bağlantıları yapıldı. Aylar süren bu zorlu sürecin sonunda  aracın test aşamasına geçildi.
 
       
İç ve dış yapısı  tamamen yenilenen ve İzmir Metro A.Ş.'nin ilk nesil ABB araçlarından olan 518 numaralı aracın kapı ve camlarının yenilik yapıldı. Titizlikle yürütülen,  atölyede ve  işletim dışındaki saatlerde ise uzman ekiplerce hat üzerinde yapılan statik ve dinamik testlerin sonunda araç,  yolculu sefer yapabilecek duruma geldi. Yaklaşık 12 milyon TL (2.2 milyon dolar) değerindeki tren, 1.430.800 TL. maliyet ve 2.877 adam/saatlik çalışma sonucu yepyeni bir araç olarak İzmir Metrosu filosuna kazandırıldı.
 
     
 
HALKLA İLİŞKİLER DEPARTMANI
 
METRO İŞLETMESİ YOLCU İSTEK VE ŞİKÂYETLERİ: Yolcu memnuniyetini sağlamayı hedef edinen ve TSE 10002 Müşteri Memnuniyeti ve Şikâyet Yönetimi Sistemi doğrultusunda çalışan Halkla İlişkiler ve Pazarlama Departmanı,  2018 yılında 1.788 başvuruyu kayıt altına almış ve cevaplamıştır.  Bunlardan 1.214’ü şikayet konusu olup 37’si teşekkür olarak geri dönmüştür.
METRO İŞLETMESİ ANKET DEĞERLENDİRME: Yolcu memnuniyetini ölçmek, yolcu profili ve yolculuk alışkanlıkları hakkında bilgi edinmek amacıyla ilk olarak 2010 yılında başladığımız anket çalışması yolcularımız tarafından benimsenmiş ve her ay binlerce yolcumuz ankete katılmıştır. Anketimiz Temmuz 2016’dan bu yana 15 soruluk yeni haliyle yayınlanmaktadır. Kurumsal web sayfamız ve 2014 yılı başından itibaren istasyonlarımıza yerleştirilen kiosklarla anket çalışmamız çok daha geniş yolcu kitlesine ulaşmıştır. Halen 17 istasyonumuzda 28 kiosk ve 10 engelli şarj cihazında anketimiz  yer almaktadır. Ayrıca İzmir Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Şube Müdürlüğü tarafından istasyonlarımıza konulan kiosklardan da yıl boyunca yolcuların ankete katılımı sağlanmıştır. 2018 yılında metro kiosklardan, 24.326, web sayfasından 781 ve İBŞB Kioskları 27.961 katılım olmak üzere toplam 53.068 kişi ankete katılmıştır. 
KARŞIYAKA TRAMVAY İŞLETMESİ YOLCU İSTEK VE ŞİKÂYETLERİ: 11 Nisan 2017 tarihinde yolculu işletime başlayan Karşıyaka Tramvayında, 2018 yılında toplam 466 başvuru kayıt altına alınmış ve cevaplamıştır. 
 
KONAK TRAMVAY İŞLETMESİ YOLCU İSTEK VE ŞİKÂYETLERİ :  24 Mart 2018’de yolculu deneme seferlerine başlayan Konak Tramvayında, yıl boyunca toplam 763 başvuru kayıt altına alınmış ve cevaplanmıştır.
 
SOSYAL FAALİYETLER: Yıl boyunca çeşitli kurumlardan ve  öğrencilerden aldığımız  sergi açma, teknik ve tanıtım amaçlı gezi, tez, ödev vb. çalışmalarda kullanılacak fotoğraf-video çekmek için farklı başvurular departmanımıza ulaşmıştır. Uygun bulunanların, denetimli olarak bir program içinde çalışmaları sağlanmıştır.  Bu çalışmaların yanı sıra pek çok etkinlik gerçekleşmiştir.
 
İzmir Metro sistemi, okullar tarafından eğitim ve gezme amaçlı olarak sıkça ziyaret edilmektedir. Departman olarak özellikle eğitim amaçlı gezilere önem vermekte ve eşlik ederek sistemi anlatmaktayız.
     
          
“TRAMVAY DOSTU” OLDULAR: 24 Martta yolculu ön işletmeye başlayan Konak Tramvayı’nda bölge halkını bilinçlendirmek için hat üzerinde belirlenen ilköğretim okullarına eğitim ziyaretleri yapıldı. 64 yıl sonra yeniden hayatımıza giren tramvay sisteminde dikkat edilmesi gereken kurallar öğrencilere anlatıldı. Bu eğitim ziyaretlerinde öğrencilere çeşitli kırtasiye malzemeleri, şapka, maket ile tramvay dostu sertifikası verildi.
 
 İZMİR METRO A.Ş.’NİN 18. KURULUŞ YILDÖNÜMÜ : İzmir Metro A.Ş bu yıl 18. Kuruluş yıldönümünü çeşitli etkinliklerle kutladı. Mayıs ayında düzenlenen etkinlikte  10. Yılını dolduran personellerimize gümüş tabak ve 5. yılını dolduran personele gümüş metro rozeti, Genel Müdürümüz Sönmez Alev tarafından verildi.

İZMİR ENTERNASYONAL FUARINDA 6. YILIMIZ: Bu yıl 6. defa katıldığımız Uluslararası İzmir Fuarı’nda oluşturduğumuz stant binlerce ziyaretçiyi ağırladı. Metro aracı simülasyon oyunu en ilgi çeken bölümdü, ziyaretçilere çeşitli hediyeler de dağıtıldı.  
     
      
İZMİR METRO DERGİSİ: içeriği departmanımızca hazırlanan ve 2013 Şubatından itibaren yayına başlayan İzmir Metro Dergisi, bu yıl metro istasyonlarıyla beraber tramvay araçlarında da yer aldı. 2018 yılında 89. - 99. sayısına toplam 11 sayı yayınlanmıştır.