DUYURULAR
SÜREKLİ İŞÇİ KADROLARINA GEÇİŞ BAŞVURU SONUÇLARI TÜM DUYURULAR


Hizmet Alım Sözleşmesi Kapsamında Çalışan İşçilerin  Sürekli İşçi Kadrolarına Geçiş Başvuru Sonuçları
 
 
24.12.2017 tarih 30280 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış olan 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 01.01.2018 tarih ve 30288 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı Sözleşmeleri Kapsamında Çalıştırılmakta Olan İşçilerin Sürekli İşçi Kadrolarına veya Mahalli İdare Şirketlerinde İşçi Statüsüne Geçirilmesine İlişkin 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 23 ve Geçici 24 üncü Maddelerinin Uygulanmasına Dair Usul ve Esaslar ın yer aldığı tebliğ  uyarınca, 02.01.2018 – 11.01.2018 tarihleri arasında idaremize yapılan müracaatlar tespit komisyonu tarafından incelenmiştir.İzmir Valiliği’ne gönderilen, Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması formlarının sonuçları tarafımıza henüz bildirilmemiştir.Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması sonuçları bildirildiği zaman sınava katılacak  başvuru sahiplerinin durumu tekrar incelenecektir(*).Mevcut duruma göre kesin olmayan geçici sonuçlar ekte ilan edilmiştir.
 
Ek 1 Sınava Katılacak Personel Listesi(*)Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması sonuçları bildirildiği zaman durumları tekrar incelenecektir.

Ek 2 Sınava Katılmaya Hak Kazanamayan Personel Listesi